Реклама
Реклама
Реклама

Іпотечний кредит

 1. 1. Європейський інформаційний лист стандартної інформації Перед укладенням кредитного договору ми...
 2. 3. Валюта кредиту
 3. 4. Термін та умови виплати кредиту
 4. 5. Ставка самофінансування
 5. 6. Додаткові зобов'язання, пов'язані з наданим в якості забезпечення майном
 6. 7. Цілі використання кредиту
 7. 8. Відсоток і його зміна
 8. 9. Погашення кредиту
 9. 10. Дострокове погашення
 10. 11. Зміна умов кредитного договору
 11. 12. Особливі умови кредитного договору
 12. 13. Наслідки порушення кредитного договору та пов'язані з цим витрати
 13. 14. Відмова від договору і наслідки цього
 14. 15. Одноразові витрати, пов'язані з укладенням кредитного договору
 15. 16. Постійні витрати протягом кредитного періоду
 16. 17. Обов'язок відкриття рахунку і надходження доходів
 17. 18. Ризик зниження платоспроможності
 18. 19. Скарги і суперечки


1. Європейський інформаційний лист стандартної інформації

Перед укладенням кредитного договору ми даємо Вам для ознайомлення персональний Європейський інформаційний лист стандартної інформації, в якому відзначаємо коротку інформацію про найважливіші умовах договору. Уважно ознайомтеся з відомостями, представленими в інформаційному листі.

2. Солідарна відповідальність декількох кредитоотримувачів

Якщо кредитоотримувачів кілька, то вони несуть відповідальність за виконання договору солідарно: кожен отримувач кредиту відповідає за виплату кредиту і виконання інших, пов'язаних з договором зобов'язань, в повному обсязі.

3. Валюта кредиту

Ми видаємо кредит у валюті за Вашим місцем проживання в Естонії, тобто в євро, і змінити валюту кредиту не можна.

4. Термін та умови виплати кредиту

У більшості випадків ми виплачуємо кредит на Ваш розрахунковий рахунок в SEB Pank після того, як будуть виконані всі зазначені кредитним договором попередні умови виплати (наприклад, представлені додатковий договір, довідка, рахунок і т.д., оформлені застави, і Ви не подавали заяву про відмову від кредитного договору). Залежно від проекту фінансування ми виплачуємо кредит цілком або в декількох частинах.
Забезпечення і розмір їх встановлення (заставна сума, межа відповідальності поручителя і т.д.) вказані в кредитному договорі. Як правило, загальна вартість забезпечення повинна перевищувати суму кредиту в1,3 раза.

Якщо ми бажаємо отримати експертну оцінку вартості наданого в якості забезпечення нерухомого майна, то Ви зобов'язані вибрати упорядника з числа акцептовані нами бюро нерухомості. Їх список Ви знайдете на сторінці https://www.seb.ee/ru/kredit-i-lizing/zhilishchnyy-kredit/byuro-nedvizhimosti .

5. Ставка самофінансування

Якщо Ви берете кредит для придбання нерухомого майна, у Вас має бути грошове самофінансування, мінімальну суму якого ми вкажемо в кредитному договорі. Банк, як правило, не виплачує кредит до тих пір, поки Ви не сплатите суму самофінансування.

Грошове самофінансування можна замінити на відповідне банку додаткове забезпечення.

6. Додаткові зобов'язання, пов'язані з наданим в якості забезпечення майном

Надане в якості забезпечення нерухоме майно має бути застраховане на зазначених в кредитному договорі умовах. Для того, щоб ми могли переконатися у виконанні зобов'язання страхування, Ви повинні надати нам страховий поліс.

У разі, якщо Ви

 • Не представившись нам страховий поліс до зазначеного терміну або
 • НЕ застрахуете надане в якості забезпечення нерухоме майно на зазначених в кредитному договорі умовах, ми висунемо Вам вимога сплати неустойки.

Якщо Ви бажаєте зробити відчуження або додатково обтяжити є забезпеченням нерухоме майно, в тому числі здати в найм або оренду, то

 • Вам, як кредитоотримувачу, або
 • власнику наданого в якості забезпечення нерухомого майна

необхідно попередньо клопотати у нас про згоду, причому в разі кредитного договору, забезпеченого порукою KredEx, для відчуження заставного об'єкта або для його передачі іншим особам (не рахуючи чоловіка, що є співвласником) банку необхідно попередньо отримати згоду від KredEx. При цьому ми можемо попросити показати умови договору, що укладається оренди (проект договору). Якщо відчуження або обтяження здійснюється без згоди KredEx, у KredEx є право відмовитися від договору в надзвичайному порядку і Вам доведеться знайти нове додаткове забезпечення.

7. Цілі використання кредиту

Ми видаємо кредит з конкретним цільовим призначенням, яке ми вказуємо в кредитному договорі. У разі, якщо Ви не використовуєте кредит за вказаною призначенням, ми можемо

 • зажадати від Вас сплати неустойки або
 • розірвати кредитний договір в надзвичайному порядку, зажадавши негайного погашення всієї суми кредиту.

8. Відсоток і його зміна

Відсоток - це плата, яку Ви платите за використання кредиту. Відсоткова ставка вказана в кредитному договорі.

Процентна ставка може бути нефіксованим (плаваючою) або фіксованого на певний період.

Нефіксована процентна ставка складається з

 • змінюється базової процентної ставки, тобто EURIBOR і
 • індивідуальної процентної маржі, яка, як правило, не змінюється протягом періоду дії кредитного договору.

Проміжок часу, після якого розмір EURIBOR може змінитися, залежить від того, на який період Ви вибрали EURIBOR. Наприклад, нове значення 6-місячного EURIBOR фіксується через кожні шість місяців. Встановлена ​​таким чином відсоткова ставка може підвищуватися або знижуватися кожні півроку і це зменшує або збільшує розмір поворотного платежу. Таким чином, підвищення EURIBOR означає більш високі витрати при погашенні кредиту.

Наш досвід показує, що кредити, які були взяті під час спаду базової процентної ставки (EURIBOR), в майбутньому з великою часткою ймовірності стануть дорожче, так як процентна ставка зросте.
Наш кредитний договір не містить умови, які в разі підвищення базової процентної ставки в деякій мірі зупинили б зростання процентної ставки. Базову процентну ставку з від'ємним значенням ми прирівнюємо кк нулю.

Проаналізуйте, чи зможете Ви як і раніше виплачувати кредит, якщо процентна ставка підвищиться на 5%. В цьому Вам допоможе калькулятор житлового кредиту , Який дозволяє програти різні сценарії зміни процентної ставки.

Длятого, щоб Ви могли зняти ризик підвищення EURIBOR, ми пропонуємо зафіксувати процентну ставку на певний період. В такому випадку процентна ставка буде фіксованою і буде складатися з

 • індивідуальної фіксованою процентною маржі і
 • фіксованою базової процентної ставки, яку ми розраховуємо на підставі котирується на міжнародних фінансових ринках процентної ставки на єврокредити.

Якщо в період, коли Ваша відсоткова ставка є фіксованою, Ви захочете

 • погасити поза графіком платежів частина кредиту або повністю весь кредит,
 • змінити фіксовану процентну ставку на плаваючу або
 • скоротити термін кредиту,

і при цьому ринкова процентна ставка буде на момент вищеназваних змін нижче, ніж обумовлена в кредитному договорі фіксована базова процентна ставка, то банк має право вимагати плату за різницю відсоткової ставки, при установлений якої ми спираємося на ставку плати за різницю відсоткової ставки т. е. різницю між зафіксованою базової процентної ставкою і ринковою відсотковою ставкою, вираженої в відсотках за рік.

Ринкова процентна ставка - це котирується на міжнародному фінансовому ринку процентна ставка на єврокредити, яка залишається в силі до закінчення періоду дії фіксованого базової процентної ставки. Ви можете в будь-який час дізнатися у нас розмір ринкової процентної ставки.

9. Погашення кредиту

Платежі, що підлягають оплаті на підставі кредитного договору, стягуються з Вашого поточного рахунку. Якщо Ви взяли кредит разом з сополучателем кредиту, то ми маємо право стягувати платежі по кредиту і з його розрахункового рахунку.

Для погашення кредиту і виплати відсотків ми домовимося про графік платежів.

У разі аннуитетного графіка Ви щомісяця будете вносити однаковий за величиною платіж (ануїтетний платіж), який складається з

 • поворотного платежу по основній частині кредиту і
 • відсотків.

У разі аннуитетного графіка на початку кредитного періоду більшу частину становить платіж за відсотками, а платіж за кредитом - меншу частину платежу. В кінці кредитного періоду співвідношення буде зворотним. Якщо зміниться процентна ставка або термін кредиту, або якщо Ви в надзвичайному порядку погасіть кредит великими поворотними платежами, то зміниться і розмір аннуитетного платежу.


У разі графіка платежів з рівними основними частинами протягом всього кредитного періоду Ви сплачуєте щомісяця платежі з однаковою основною частиною кредиту, до яких додаються відсотки. Тому що сплачується банку сума щомісяця різниться.


Якщо Ви домовилися з нами про відстрочку по платежах, то Ви сплачуєте тільки платежі за відсотками. У цей період залишок кредиту зменшується повільніше (в порівнянні з періодом, коли немає відстрочки по платежах) і тому збільшується загальна витрата по відсоткам, що сплачуються з кредиту.
При бажанні при укладенні договору ми надамо Вам приблизну таблицю зворотних платежів, де будуть вказані платежі по основній частині і

10. Дострокове погашення

Ви маєте право достроково погасити весь кредит або його частину, якщо Ви повідомите нам про своє бажання за десять днів. При достроковому погашенні кредиту у нас є право на неустойку, розмір якої залежить від типу процентної ставки.

 • При погашенні в період дії нефіксованим процентної ставки максимальний розмір неустойки дорівнює врахованим з погашення частини кредиту відсоткам за три місяці на підставі відсоткової ставки, яка діяла в день погашення. Неустойка не стягується в тому випадку, якщо Ви повідомили нас щонайменше за три місяці і зробили поворотний платіж протягом 10 днів після закінчення трьох місяців з моменту отримання нами сповіщення. Тримісячний термін починається з дня, коли ми отримуємо Ваше повідомлення.
 • При погашенні кредиту в період дії фіксованого базової процентної ставки, іеслі в день погашення кредиту або його частини діє ринкова процентна ставка, яка нижче зафіксованої базової процентної ставки, то плата за погашення дорівнює платі за різницю відсоткової ставки. При розрахунку плати за різницю відсоткової ставки ми спираємося на ринкову процентну ставку, яка діє в день погашення.

11. Зміна умов кредитного договору

Зміна умов договору відбувається за згодою обох сторін, і це зміна фіксується, як правило, в додатках договору. Ініційоване Вами зміна є, як правило, платним.

12. Особливі умови кредитного договору

Якщо кредитний договір містить обов'язкові особливі умови, то Ви повинні дуже чітко їх дотримуватися. Тільки в такому випадку Ви можете бути впевнені, що договір залишиться Насилу.

13. Наслідки порушення кредитного договору та пов'язані з цим витрати

Якщо Ви своевременноне виплачуєте платежі, передбачені договором, ми можемо вимагати від Вас сплати пені. Ми розрахуємо відповідну суму за простроченими платежами на підставі зазначеної в договорі ставки пені.

При виникненні заборгованості ми спочатку відправимо Вам нагадування. Якщо борг залишається все ж невиплачених, ми надішлемо Вам платне лист з вимогою погашення заборгованості і повідомимо про виникнення заборгованості особа, яка є поручителями договору.

Інформацію про заборгованості, що перевищують 45 днів, ми передаємо держателю регістра порушень платіжної дисципліни (Creditinfo Eesti AS).

Якщо Ви порушили грошове зобов'язання, ми маємо право визначити неустойку в розмірі, зазначеному в договорі.

14. Відмова від договору і наслідки цього

Підстави для відмови від договору вказані в умовах договору. Ми маємо право розірвати договір в надзвичайному порядку, наприклад, якщо Ви три рази поспіль спізнювалися з оплатою.

У разі якщо Ви не виплатите залишок кредиту, відсотки та інші наявні в заборгованості платежі, ми почнемо процес стягнення заборгованості, що може означати так само початок виконавчого або судового провадження та примусовий продаж забезпечення. На Вас покладаються всі витрати, супутні стягненню заборгованості.

15. Одноразові витрати, пов'язані з укладенням кредитного договору

При підписанні договору Ви вносите плату за укладення договору в сумі, зазначеній в договорі, і на зазначених у договорі умовах. ознайомтеся з прейскурантом кредитів , А також з загальними умовами банку та є їх частиною порядком обробки даних клієнтів .

Якщо виконання договору забезпечується заставою, то в вигляді одноразових плат можуть додатися:

 • державне мито;
 • плата за послуги нотаріуса;
 • плата за оцінку забезпечення;
 • страховий внесок;
 • в разі поручительства KredEx - плата за договір забезпечення.

16. Постійні витрати протягом кредитного періоду

Крім платежів по кредиту і процентних платежів виконання кредитного договору супроводжують такі постійні витрати:

 • місячна плата за розрахунковий рахунок ;
 • витрати зі страхування заставного майна;
 • витрати, пов'язані із замовленням експертної оцінки заставного майна, якщо виникає необхідність в експертній оцінці;
 • витрати по страхуванню захисту кредиту, якщо Ви вибрали цей захист;
 • витрати на конвертацію валюти: якщо в термін внесення платежу на рахунку, призначеному для обслуговування кредиту, не буде достатньо грошей у валюті кредиту, то ми можемо зняти платіж в інший знаходиться на рахунку валюті, конвертіровав її у валюту кредиту на підставі обмінного курсу, що діє в SEB Pank на момент перерахування.

17. Обов'язок відкриття рахунку і надходження доходів

Не пізніше дня підписання договору у Вас (і у сополучателя кредиту) повинен бути відкритий розрахунковий рахунок в SEB Pank на весь період кредитування. Ми маємо право зажадати від Вас (і від сополучателя кредиту), щоб весь Ваш дохід надходив на Ваш розрахунковий рахунок в SEB Pank, і щоб Ви робили з усіма угодами за посередництва SEB, якщо в кредитному договорі не встановлено інакше.

18. Ризик зниження платоспроможності

Продумайте, як Ви впораєтеся з виплатою кредиту в разі, якщо погіршиться загальна економічна ситуація, зменшиться Ваша зарплата або інший дохід і / або збільшаться Ваші інші витрати.

Проаналізуйте, яке фактичне фінансове становище Вашої сім'ї, і розгляньте висновок відповідного страхового договору (наприклад, страховий захист кредиту SEB).

Якщо починають виникати фінансові труднощі, негайно зв'яжіться з нами. Обов'язково відразу зверніться до нас, наприклад, у разі, якщо Ваші трудові відносини раптово припинені, щодо Вас ініційовано виконавче провадження або банківський рахунок заарештований. Ми разом знайдемо найкраще рішення ситуації. Це може бути, наприклад, зміна дати платежу або відстрочення по платежах. При цьому Ви можете клопотати про продовження терміну закінчення кредиту на період відстрочки по платежах.

19. Скарги і суперечки

Якщо у Вас є претензії з приводу нашої діяльності, спочатку спробуйте вирішити розбіжності шляхом переговорів з нами. Із загальним порядком дозволу скарг Ви можете ознайомитися на сайті www.seb.ee/ru/razreshenie-problem-i-pretenziy .

Якщо наша відповідь не відповідає Вашим очікуванням, і Ви як і раніше вважаєте, що ми порушили при наданні кредиту Ваші права, Ви можете звернутися за порадою і роз'ясненнями до Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду (Силе 23а, 10614 Таллінн; www.ttja.ee/et ) Або в Фінансову інспекцію (Сакала 4, 15030 Таллінн; www.fi.ee ).

При вирішенні спорів Ви можете звернутися також в діючу при Департаменті захисту прав споживачів і технічного нагляду Комісію по споживчим спорах або до суду. Уявити скаргу Комісії за споживчими спорах можна також і через онлайн-середовище з врегулювання суперечок за адресою https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET .

Cfm?