Реклама
Реклама
Реклама

Строковий трудовий договір

 1. Підстави, за яких можливе укладати терміновий договір
 2. Визначення терміну трудового договору
 3. Оформлення за строковим трудовим договором

Строковий трудовий договір укладається лише в тих випадках, коли трудові відносини не можуть бути оформлені на невизначений термін. Тобто робота за строковим трудовим договором можлива лише з урахуванням законодавчо встановлених підстав для цього.

Умови укладення трудового договору визначаються Кодексом законів про працю України, а саме статтею 23. Відповідно до неї трудовий договір може укладатися:

 • на невизначений термін (такий трудовий договір називається безстроковим);
 • договір, який називається строковим, полягає на певний, заздалегідь обумовлений період;
 • договір, який укладається на певний час або на конкретну разову роботу (строковий трудовий договір).

Розглянемо докладніше умови, при яких укладається строковий договір:

 • враховуючи порядок подальшої роботи;
 • з урахуванням умов виконання необхідної роботи;
 • врахування інтересів працівників;
 • інші випадки, передбачені законодавчими постановами.

Читайте також:  Трудовий договір: визначаємо строк і форму Читайте також: Трудовий договір: визначаємо строк і форму

Підстави, за яких можливе укладати терміновий договір

Керуючись статтею 23 КЗпП, прийняти людину за строковим договором можна з таких підстав.

Якщо робота здійснюється в постійному порядку. наприклад:

 • організація створюється для досягнення поставленої мети, або на певний заздалегідь період;
 • робота призначена для конкретного сезону;
 • з договірних відносин організації, коли в ній виникає необхідність прийняти працівника за строковим договором.

Якщо через конкретні умови виконання роботи трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін. Робота може бути постійною, але в зв'язку з обставинами необхідне укладення строкового договору. наприклад:

 • для заміни працівника, який тимчасово відсутній (відпустка, відрядження , Лікарняний, декретну відпустку);
 • на термін тимчасової відсутності працівника, якого обрали на виборну посаду в органах державної влади.

У разі зацікавленості самого працівника до укладених строкового договору. Наприклад, працівник може просити укласти з ним строковий трудовий договір через сімейно-побутові обставини, які необхідно вказувати в заяві про прийом на роботу.

Інші випадки, передбачені законодавством. Зокрема, є ряд нормативно-правових актів, які вимагають укладати саме строковий трудовий договір з працівником. Серед них:

 • науковці після призначення їм пенсії;
 • іноземці, особи без громадянства працевлаштовуються на термін дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства;
 • працівники, яких призначають на певний термін.

Законодавство не містить вичерпного переліку випадків, при яких укладення строкового трудового договору буде правомірним.

Читайте також:  Які документи потрібні при прийомі на роботу Читайте також: Які документи потрібні при прийомі на роботу

Укладення трудового договору на визначений строк при відсутності зазначених вище умов є підставою для визнання його недійсним в частині визначення терміну (абз. 3 п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).

Визначення терміну трудового договору

Термін, на який укладається трудовий договір, визначається:

 • за домовленістю сторін;
 • враховуючи час, витрачений на виконання завдання, для якого укладається договір;
 • законодавством (для певної категорії працівників).

Термін дії строкового договору визначається за домовленістю сторін. Такий договір може бути укладений тільки на певний проміжок часу, а до настання певної події, до виконання поставленого завдання або досягненням мети.

Строковий трудовий договір можна укладати, наприклад, до повернення працівниці з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку , До повернення працівника, який звільнився з роботи в зв'язку з призовом на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу та ін.

Оформлення за строковим трудовим договором

Коли обидві сторони визначилися з підставами і термінами для укладання строкового трудового договору, слід переходити до оформлення трудових відносин.

Для прикладу, розглянемо укладання строкового трудового договору з сезонними працівниками.

Постановою КМУ від 28.03.1997 № 278 визначено перелік робіт, які підпадають під категорію сезонних.

До переліку сезонних робіт відносяться ті, які пов'язані з природними і кліматичними особливостями, і виконуються не в протягом усього року, а - не більше шести місяців (п. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 № 310-IX).

Про строковий характер трудового договору працівник повинен вказати в заяві про прийом на роботу. Також це можна зафіксувати в письмовому трудовому договорі.

Що договір строковий вказується і в наказі про прийом працівника на роботу.

При підписанні трудового договору, роботодавець зобов'язаний попередити осіб, яких він наймає, про сезонності роботи.

У трудову книжку вносить запис про прийняття на роботу, але без будь-яких відміток про сезонність виконуваної роботи. Про терміновість укладеного договору буде свідчити лише запис про звільнення - «Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України ».