Реклама
Реклама
Реклама

Інвентаризація. Уніфіковані форми первинних документів з обліку результатів інвентаризації онлайн

 1. Інвентаризація. Уніфіковані форми первинних документів з обліку результатів інвентаризації онлайн...
 2. Інвентаризація. Уніфіковані форми первинних документів з обліку результатів інвентаризації онлайн

Інвентаризація. Уніфіковані форми первинних документів з обліку результатів інвентаризації онлайн

Первинні документи з обліку результатів інвентаризації застосовуються для перевірки повноти та достовірності бухгалтерського обліку в ході повної або часткової інвентаризації майна і фінансових активів підприємства. На підставі цих документів інвентаризаційна комісія встановлює, наскільки зміст облікових даних і первинних документів відповідає фактичній вартості майна.

Основними нормативними актами, що регулюють порядок проведення інвентаризації, є:

 • Закон про бухгалтерський облік;

 • Становище ведення бухгалтерського обліку;

 • Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 N 49 (далі - Методичні рекомендації з інвентаризації).

Відповідно до цих документів, а також Постановою N 835 для оформлення первинних документів, що складаються в ході інвентаризації, необхідно використовувати типові міжвідомчі форми первинної облікової документації, затверджені Держкомстатом Росії.

Постановою N 88 для документування результатів інвентаризації введені такі форми:

N інв-1 "Інвентаризаційний опис основних засобів";

N інв-1а "Інвентаризаційний опис нематеріальних активів";

N інв-2 "Інвентаризаційний ярлик";

N інв-3 "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей";

N інв-4 "Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відвантажених";

N інв-5 "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання";

N інв-6 "Акт інвентаризації розрахунків за товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі";

N інв-8 "Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів з них";

N інв-8а "Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в деталях, напівфабрикатах, складальних одиницях (вузлах), обладнанні, приладах та інших виробах";

N інв-9 "Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них";

N інв-10 "Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів";

N інв-11 "Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів";

N інв-15 "Акт інвентаризації готівкових грошових коштів";

N інв-16 "Інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків документів суворої звітності";

N інв-17 "Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами";

Додаток до форми N інв-17 "Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами";

N інв-18 "Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів";

N інв-19 "Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей";

N інв-22 "Наказ (постанова, розпорядження) про проведення інвентаризації";

N інв-23 "Журнал обліку контролю за виконанням наказів (постанов, розпоряджень) про проведення інвентаризації";

N інв-24 "Акт про контрольну перевірку правильності проведення інвентаризації цінностей";

N інв-25 "Журнал обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації";

N інв-26 "Відомість обліку результатів, виявлених інвентаризацією".

З 1 січня 2001 року уніфікована форма N інв-26 кілька видозмінена наказом Мінстату України від 27 березня 2000 р N 26.

Форми N інв-1-інв-19 є необхідними первинними документами. На їх підставі здійснюється відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку. Порядок і особливості заповнення кожної з цих форм ми докладно розглянемо далі. Форми N інв-22-інв-26 застосовуються для належної організації самого процесу інвентаризації і для контролю правильності її проведення. Вони досить прості в оформленні, тому ми не будемо описувати кожну з них докладно.

Відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації інвентаризація проводиться в кілька етапів. На кожному етапі складаються відповідні первинні документи. При цьому спочатку видається наказ про проведення інвентаризації (форма N інв-22), який реєструється в журналі обліку контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації (форма N інв-23). Потім заповнюються інвентаризаційні описи або акти, в які заносяться відомості про фактичну наявність майна і реальності врахованих фінансових зобов'язань (форми N інв-1, інв-1а, інв-2, інв-3 і т.д.). Наступним етапом в ході інвентаризації є порівняння результатів, виявлених під час перевірки, з даними, відображеними на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому для відображення результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, готової продукції та інших матеріальних цінностей складаються порівняльні відомості (форми N інв-18, інв-19). Для оформлення результатів інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів, витрат майбутніх періодів, наявності грошових коштів, цінних паперів і бланків документів суворої звітності можуть використовуватися єдині регістри, в яких об'єднані показники інвентаризаційних описів (актів) і порівнювальних відомостей (форми N інв-10, ІНВ- 11, інв-15, інв-16). Після закінчення інвентаризації можуть проводитися контрольні перевірки правильності її проведення. Результати таких перевірок оформляються актом (форма N інв-24) і реєструються в журналі обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації (форма N інв-25). На останньому етапі результати інвентаризацій, проведених у звітному році, узагальнюються у відомості результатів, виявлених інвентаризацією (форма N інв-26).

Тут Ви можете завантажити зразки бланків і уніфікованих форм документів для інвентаризації, які автоматично заповнюються в програмах для бухгалтерії Правконс:

Бланк інвентаризаційного опису основних засобів  (Уніфікована форма № інв-1) >> Бланк інвентаризаційного опису основних засобів
(Уніфікована форма № інв-1) >>

Бланк інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей  (Уніфікована форма № інв-3) >> Бланк інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей
(Уніфікована форма № інв-3) >>

Бланк акта інвентаризації готівкових грошових коштів  (Уніфікована форма № інв-15) >> Бланк акта інвентаризації готівкових грошових коштів
(Уніфікована форма № інв-15) >>

Бланк наказу (постанови, розпорядження) про проведення інвентаризації  (Уніфікована форма № інв-22) >> Бланк наказу (постанови, розпорядження) про проведення інвентаризації
(Уніфікована форма № інв-22) >>

джерело: Інвентаризація, уніфіковані форми документів >>

В розділ: Бухгалтерські бланки та документи, уніфіковані форми >>

В розділ: Бхгалтерскій облік в програмах Правконс >>

Інвентаризація. Уніфіковані форми первинних документів з обліку результатів інвентаризації онлайн

Первинні документи з обліку результатів інвентаризації застосовуються для перевірки повноти та достовірності бухгалтерського обліку в ході повної або часткової інвентаризації майна і фінансових активів підприємства. На підставі цих документів інвентаризаційна комісія встановлює, наскільки зміст облікових даних і первинних документів відповідає фактичній вартості майна.

Основними нормативними актами, що регулюють порядок проведення інвентаризації, є:

 • Закон про бухгалтерський облік;

 • Становище ведення бухгалтерського обліку;

 • Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 N 49 (далі - Методичні рекомендації з інвентаризації).

Відповідно до цих документів, а також Постановою N 835 для оформлення первинних документів, що складаються в ході інвентаризації, необхідно використовувати типові міжвідомчі форми первинної облікової документації, затверджені Держкомстатом Росії.

Постановою N 88 для документування результатів інвентаризації введені такі форми:

N інв-1 "Інвентаризаційний опис основних засобів";

N інв-1а "Інвентаризаційний опис нематеріальних активів";

N інв-2 "Інвентаризаційний ярлик";

N інв-3 "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей";

N інв-4 "Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відвантажених";

N інв-5 "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання";

N інв-6 "Акт інвентаризації розрахунків за товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі";

N інв-8 "Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів з них";

N інв-8а "Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в деталях, напівфабрикатах, складальних одиницях (вузлах), обладнанні, приладах та інших виробах";

N інв-9 "Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них";

N інв-10 "Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів";

N інв-11 "Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів";

N інв-15 "Акт інвентаризації готівкових грошових коштів";

N інв-16 "Інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків документів суворої звітності";

N інв-17 "Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами";

Додаток до форми N інв-17 "Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами";

N інв-18 "Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів";

N інв-19 "Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей";

N інв-22 "Наказ (постанова, розпорядження) про проведення інвентаризації";

N інв-23 "Журнал обліку контролю за виконанням наказів (постанов, розпоряджень) про проведення інвентаризації";

N інв-24 "Акт про контрольну перевірку правильності проведення інвентаризації цінностей";

N інв-25 "Журнал обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації";

N інв-26 "Відомість обліку результатів, виявлених інвентаризацією".

З 1 січня 2001 року уніфікована форма N інв-26 кілька видозмінена наказом Мінстату України від 27 березня 2000 р N 26.

Форми N інв-1-інв-19 є необхідними первинними документами. На їх підставі здійснюється відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку. Порядок і особливості заповнення кожної з цих форм ми докладно розглянемо далі. Форми N інв-22-інв-26 застосовуються для належної організації самого процесу інвентаризації і для контролю правильності її проведення. Вони досить прості в оформленні, тому ми не будемо описувати кожну з них докладно.

Відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації інвентаризація проводиться в кілька етапів. На кожному етапі складаються відповідні первинні документи. При цьому спочатку видається наказ про проведення інвентаризації (форма N інв-22), який реєструється в журналі обліку контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації (форма N інв-23). Потім заповнюються інвентаризаційні описи або акти, в які заносяться відомості про фактичну наявність майна і реальності врахованих фінансових зобов'язань (форми N інв-1, інв-1а, інв-2, інв-3 і т.д.). Наступним етапом в ході інвентаризації є порівняння результатів, виявлених під час перевірки, з даними, відображеними на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому для відображення результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, готової продукції та інших матеріальних цінностей складаються порівняльні відомості (форми N інв-18, інв-19). Для оформлення результатів інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів, витрат майбутніх періодів, наявності грошових коштів, цінних паперів і бланків документів суворої звітності можуть використовуватися єдині регістри, в яких об'єднані показники інвентаризаційних описів (актів) і порівнювальних відомостей (форми N інв-10, ІНВ- 11, інв-15, інв-16). Після закінчення інвентаризації можуть проводитися контрольні перевірки правильності її проведення. Результати таких перевірок оформляються актом (форма N інв-24) і реєструються в журналі обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації (форма N інв-25). На останньому етапі результати інвентаризацій, проведених у звітному році, узагальнюються у відомості результатів, виявлених інвентаризацією (форма N інв-26).

Тут Ви можете завантажити зразки бланків і уніфікованих форм документів для інвентаризації, які автоматично заповнюються в програмах для бухгалтерії Правконс:

Бланк інвентаризаційного опису основних засобів  (Уніфікована форма № інв-1) >> Бланк інвентаризаційного опису основних засобів
(Уніфікована форма № інв-1) >>

Бланк інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей  (Уніфікована форма № інв-3) >> Бланк інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей
(Уніфікована форма № інв-3) >>

Бланк акта інвентаризації готівкових грошових коштів  (Уніфікована форма № інв-15) >> Бланк акта інвентаризації готівкових грошових коштів
(Уніфікована форма № інв-15) >>

Бланк наказу (постанови, розпорядження) про проведення інвентаризації  (Уніфікована форма № інв-22) >> Бланк наказу (постанови, розпорядження) про проведення інвентаризації
(Уніфікована форма № інв-22) >>

джерело: Інвентаризація, уніфіковані форми документів >>

В розділ: Бухгалтерські бланки та документи, уніфіковані форми >>

В розділ: Бхгалтерскій облік в програмах Правконс >>

Інвентаризація. Уніфіковані форми первинних документів з обліку результатів інвентаризації онлайн

Первинні документи з обліку результатів інвентаризації застосовуються для перевірки повноти та достовірності бухгалтерського обліку в ході повної або часткової інвентаризації майна і фінансових активів підприємства. На підставі цих документів інвентаризаційна комісія встановлює, наскільки зміст облікових даних і первинних документів відповідає фактичній вартості майна.

Основними нормативними актами, що регулюють порядок проведення інвентаризації, є:

 • Закон про бухгалтерський облік;

 • Становище ведення бухгалтерського обліку;

 • Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 N 49 (далі - Методичні рекомендації з інвентаризації).

Відповідно до цих документів, а також Постановою N 835 для оформлення первинних документів, що складаються в ході інвентаризації, необхідно використовувати типові міжвідомчі форми первинної облікової документації, затверджені Держкомстатом Росії.

Постановою N 88 для документування результатів інвентаризації введені такі форми:

N інв-1 "Інвентаризаційний опис основних засобів";

N інв-1а "Інвентаризаційний опис нематеріальних активів";

N інв-2 "Інвентаризаційний ярлик";

N інв-3 "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей";

N інв-4 "Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відвантажених";

N інв-5 "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання";

N інв-6 "Акт інвентаризації розрахунків за товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі";

N інв-8 "Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів з них";

N інв-8а "Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в деталях, напівфабрикатах, складальних одиницях (вузлах), обладнанні, приладах та інших виробах";

N інв-9 "Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них";

N інв-10 "Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів";

N інв-11 "Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів";

N інв-15 "Акт інвентаризації готівкових грошових коштів";

N інв-16 "Інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків документів суворої звітності";

N інв-17 "Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами";

Додаток до форми N інв-17 "Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами";

N інв-18 "Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів";

N інв-19 "Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей";

N інв-22 "Наказ (постанова, розпорядження) про проведення інвентаризації";

N інв-23 "Журнал обліку контролю за виконанням наказів (постанов, розпоряджень) про проведення інвентаризації";

N інв-24 "Акт про контрольну перевірку правильності проведення інвентаризації цінностей";

N інв-25 "Журнал обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації";

N інв-26 "Відомість обліку результатів, виявлених інвентаризацією".

З 1 січня 2001 року уніфікована форма N інв-26 кілька видозмінена наказом Мінстату України від 27 березня 2000 р N 26.

Форми N інв-1-інв-19 є необхідними первинними документами. На їх підставі здійснюється відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку. Порядок і особливості заповнення кожної з цих форм ми докладно розглянемо далі. Форми N інв-22-інв-26 застосовуються для належної організації самого процесу інвентаризації і для контролю правильності її проведення. Вони досить прості в оформленні, тому ми не будемо описувати кожну з них докладно.

Відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації інвентаризація проводиться в кілька етапів. На кожному етапі складаються відповідні первинні документи. При цьому спочатку видається наказ про проведення інвентаризації (форма N інв-22), який реєструється в журналі обліку контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації (форма N інв-23). Потім заповнюються інвентаризаційні описи або акти, в які заносяться відомості про фактичну наявність майна і реальності врахованих фінансових зобов'язань (форми N інв-1, інв-1а, інв-2, інв-3 і т.д.). Наступним етапом в ході інвентаризації є порівняння результатів, виявлених під час перевірки, з даними, відображеними на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому для відображення результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, готової продукції та інших матеріальних цінностей складаються порівняльні відомості (форми N інв-18, інв-19). Для оформлення результатів інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів, витрат майбутніх періодів, наявності грошових коштів, цінних паперів і бланків документів суворої звітності можуть використовуватися єдині регістри, в яких об'єднані показники інвентаризаційних описів (актів) і порівнювальних відомостей (форми N інв-10, ІНВ- 11, інв-15, інв-16). Після закінчення інвентаризації можуть проводитися контрольні перевірки правильності її проведення. Результати таких перевірок оформляються актом (форма N інв-24) і реєструються в журналі обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації (форма N інв-25). На останньому етапі результати інвентаризацій, проведених у звітному році, узагальнюються у відомості результатів, виявлених інвентаризацією (форма N інв-26).

Тут Ви можете завантажити зразки бланків і уніфікованих форм документів для інвентаризації, які автоматично заповнюються в програмах для бухгалтерії Правконс:

Бланк інвентаризаційного опису основних засобів  (Уніфікована форма № інв-1) >> Бланк інвентаризаційного опису основних засобів
(Уніфікована форма № інв-1) >>

Бланк інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей  (Уніфікована форма № інв-3) >> Бланк інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей
(Уніфікована форма № інв-3) >>

Бланк акта інвентаризації готівкових грошових коштів  (Уніфікована форма № інв-15) >> Бланк акта інвентаризації готівкових грошових коштів
(Уніфікована форма № інв-15) >>

Бланк наказу (постанови, розпорядження) про проведення інвентаризації  (Уніфікована форма № інв-22) >> Бланк наказу (постанови, розпорядження) про проведення інвентаризації
(Уніфікована форма № інв-22) >>

джерело: Інвентаризація, уніфіковані форми документів >>

В розділ: Бухгалтерські бланки та документи, уніфіковані форми >>

В розділ: Бхгалтерскій облік в програмах Правконс >>