Реклама
Реклама
Реклама

Розписка в отриманні грошових коштів: зразки і приклади

 1. 1. Розписка в отриманні
 2. 2. Специфічна
 3. 3. Проста розписка в тексті угоди або акту виконаних робіт
 4. 4. Боргова розписка
 5. 5. Повний договір позики
 6. Зразок угоди про позику
 7. 6. Розписка про повернення
 8. висновок

Привіт, шановні читачі! Наводжу кілька варіантів зразків складання грошових розписок, в тому числі на повернення і боргову. Розписка може служити підтвердженням отримання коштів або укладення договору позики (боргове). Також вона може підтверджувати повернення грошей. Фактично розпискою підтверджують передачу грошей за будь-якої підстави або навіть без підстави (в цьому випадку може виникнути позику або безпідставне збагачення).

 • Будь-який з нижчезазначених документів може бути складений власноруч.

1. Розписка в отриманні

розписка
в отриманні грошових коштів

Семенов Сергій Миколайович, який має паспорт РФ: 00 00 № 000 000, виданий УФМС Тверського району міста Москви 00.00.0000 р, к.п. 000-000, адреса: м Москва, Тверський район, вул. Жукова, 14, отримав від Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТРАНС» (ІПН 7820000000, КПП 782001001, в особі директора Попова П.Р) гроші як оплату за договором на надання юридичних послуг (у справі ТОВ «Волга») від 01.08.2018г . в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) руб.

_______________ / _______________

 • Завантажити документ можна тут !

Даний бланк можна використовувати для різних цілей, наприклад при отриманні грошей при продажі квартири або машини.

2. Специфічна

РОЗПИСКА
місто Санкт-Петербург «____» ____________ 2018 року

Я, що підписався нижче, Кіров Сергій Валерійович, дата народження - 10.00.1983 року, місце народження - місто Самара, адреса місця проживання - Краснодарський край, Санкт-Петербург, вул. Леніна, будинок № 90, паспорт громадянина Російської Федерації серія 01 00 номер 001122, дата видачі - 05.07.2007 р, найменування органу, що видав паспорт - Відділ УФМС Росії по Самарській області в місті Самара отримав від уповноваженого з фінансових питань Виборче об'єднання (рішення виборчої комісії муніципального освіти місто Санкт-Петербург від 03 серпня 2008 року № 15/7) в особі уповноваженого представника з фінансових питань Алімова Івана Костянтиновича суму в розмірі ___________ ______________________ (______________________________________________) в поря ке розрахунку за договором возмездного надання послуг № б \ н від 03 грудня 2017 р Раніше було отримано 70 000 руб. в порядку розрахунку за договором. Справжня сума отримана за додатково надані послуги.

_______________________________________________ / _________________ /

Специфічна розписка, яка підійде для тих випадків, коли, особа яка передає грошові кошти, має спеціальний статус і діє не від свого імені, як наприклад уповноважений від політичної партії.

3. Проста розписка в тексті угоди або акту виконаних робіт

Розписка в отриманні грошових коштів

Іван Миколайович Сушко отримав суму в розмірі триста тисяч рублів, відповідно до Договору на виконання підрядних робіт від 07 квітня 2017 року № 3

Підрядник: ІП Сушко І.М., ІПН 114455667711
підпис: _________________ ІП Сушков І.М.

Замовник: ТОВ «Мега», ІПН 3344556688
_____________ директор ТОВ Мега Андрєєв С.А.

Це найбільш проста розписка в отриманні грошей за виконання робіт. Такий запис може бути зроблена в тексті самої угоди або акту виконаних робіт:

4. Боргова розписка

Розписка від 09.03.2016

Позичальник Семен Богданович Іванчук, паспорт 0333 030303, зареєстрований за адресою: м Новосибірськ, вул. імені Гагаріна, 13, кв. 12, отримав від Бондар Микити Пилиповича, 77 77 990 099, що проживає за адресою: м Єкатеринбург, вул. Чайковського, 4, грошові кошти в розмірі 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) рублів в борг.

Позичальник _________________________ / __________________________

Зверніть увагу, що документ дуже малозмістовними, але навіть в такому вигляді він підтверджує укладення договору позики.

5. Повний договір позики

Повний договір позики - це, можна сказати, більш розгорнута розписка. Фактично, як я раніше вказав, для того, що б зробити висновок позику, достатньо скласти і підписати розписку. Але можна скласти і більш розгорнуте угоду з різними умовами, в тому числі і умови про відсотки.

Зразок угоди про позику

договору
місто Саратов 01 січня 2018 р

Івлєв Артем Кирилович, що його надалі «Позикодавець», паспорт серії 0001 № 090807 виданий _______________ 19.11.2010 р, зареєстрований за адресою: м Волгоград, вул. Островського, 5, з одного боку і Симонов Тимур Степанович, іменований надалі «Позичальник», паспорт серії 0002 № 808080, виданий ______________ 24.02.2001 р, зареєстрованого за адресою: м Нижній Новгород, вул. Гоголя, 1, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1. Позикодавець надає Позичальнику суму в розмірі 10000 (десять тисяч) рублів.

2. Позика надається на термін 100 днів.

3. За користування позикою Позичальник сплачує Позикодавцю щомісяця 5% від суми позики.

4. Засоби передані в момент підписання цього документа. Позичальник підтверджує, що гроші отримані в повному обсязі.

5. За бажанням Позичальника сума позики може бути повернена достроково. Відсотки в разі дострокового погашення нараховуються за фактичний час використання позики.

6. У разі порушення Позичальником строку повернення позики, зазначеного в цьому договорі, Позичальник зобов'язаний сплатити Позикодавцю неустойку в розмірі 10% від неповерненої суми позики за кожен місяць прострочення, при цьому сума відсотків за користування грошовими коштами не враховується і залишається незмінною.

7. Договір вважається укладеним з моменту фактичної передачі Позикодавцем Позичальнику суми позики, що підтверджується відповідним записом. 8. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміну місця проживання, інших важливих обставин, які можуть порушити умови договору.

9. Термін дії договору починається з моменту передачі Позикодавцем Позичальнику суми позики і закінчується виконанням Сторонами взятих на себе зобов'язань.

10. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної зі сторін.

Грошові кошти в розмірі _______________ рублів отримані ________________ Симонов Т.С.

Підпис позикодавця / ____________________________ / _____________________

Підпис позичальника / ____________________________ / ______________________

6. Розписка про повернення

розписка
про повернення грошових коштів
м Казань

Позичальник Іван Петрович Гамов, паспорт 0400 000000, зареєстрований за адресою: м Казань, вул. Перемоги, 6, передав суму в розмірі 300 000 (триста тисяч) рублів, в рахунок погашення боргу за договором позики від 04 липня 2017 року.

Позикодавець Теплов С.П., паспорт 0500 000000, зареєстрований за адресою: м Уфа, вул. Леніна, 15, отримав грошові кошти в розмірі 300 000 (триста тисяч) рублів.

Сторони не мають претензій один до одного, заборгованість погашена в повному обсязі.

Позичальник _________________________ / __________________________
Позикодавець _________________________ / __________________________

В даному випадку текст розписки підтверджує повернення грошей.

висновок

 • Про те, як юридично грамотно написати розписку читайте окрему статтю , Про те, як повернути борг якщо немає письмових підтверджень укладення договору і отримання грошей також є окрема стаття .

Таким чином, для того, що б скласти розписку про отримання грошей досить вказати наступні елементи і дотримуватися деякі рекомендації:

 • необхідно конкретно і виразно вказати, хто отримує гроші, а хто дає гроші; для цього треба прописати паспортні дані;
 • необхідно однозначно вказати суму і вказати, що кошти були отримані; тобто в розписці повинно бути написано, що «грошові кошти отримані»;
 • повинен бути рукописний текст, хоча б частково;
 • має бути вказано підставу: повернення, позику, оплата за роботу або послуг або ще щось.

Шановні читачі, сподіваюся, що стаття виявилася для вас корисною!