Реклама
Реклама
Реклама

Бланк декларації із земельного податку за 2018 рік, форма розрахунку авансових платежів по земельному податку - приклад і зразок заповнення онлайн

 1. Порядок заповнення Титульного листа декларації
 2. Порядок заповнення Розділу 1 декларації
 3. Порядок заповнення Розділу 2 декларації

Податкова декларація із земельного податку (далі - декларація) заповнюється платниками податків - організаціями або фізичними особами, які є індивідуальними підприємцями, щодо земельних ділянок, що належать їм на праві власності або право постійного (безстрокового) користування і використовуваних (призначених для використання) у підприємницькій діяльності, і подається до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки.

Як зробити декларацію по земельному податку в програмах Правконс: Підприємство, Правконс: Підприємець, Правконс: Спрощена система.

У модулі Підготовка звітності сервісу Правконс Онлайн бланк заповнюється вручну або за допомогою завантаження з файлу (кнопка Завантажити з файлу).

Порядок заповнення Титульного листа декларації

3.1. Титульний аркуш декларації заповнюється платником податку, за винятком розділу "Заповнюється працівником податкового органу".

3.2. При заповненні Титульного листа декларації необхідно вказати:

 1. Для організацій ІПН і КПП, які присвоєні організації тим податковим органом, до якого подається декларація (особливості вказівки ІПН і КПП по реорганізованим організаціям наведені в пункті 2.8 цього Порядку).
  В поле "ІПН" для російської організації вказується ІПН відповідно до свідоцтва про постановку на облік російської організації в податковому органі за місцем її знаходження, для іноземної організації, що здійснює діяльність на території Російської Федерації - відповідно до свідоцтва про постановку на облік іноземної організації в податковому органі.
  В поле "КПП" для російської організації в декларації вказується КПП відповідно до свідоцтва про постановку на облік російської організації в податковому органі.
  В поле "КПП" для іноземної організації, що здійснює діяльність на території Російської Федерації, в декларації вказується КПП відповідно до свідоцтва про постановку на облік іноземної організації в податковому органі.
  В поле "КПП" для іноземної організації, що представляє декларацію за місцезнаходженням об'єкта нерухомого майна, що не відноситься до діяльності іноземної організації через її постійне представництво на території Російської Федерації, вказується КПП відповідно до повідомлення про постановку на облік іноземної організації в податковому органі за місцезнаходженням нерухомого майна.
 2. Для організацій - найбільших платників податків ІПН і КПП за місцем знаходження організації вказуються згідно зі свідоцтвом про постановку на облік російської організації в податковому органі за місцем знаходження (5 і 6 розряд КПП - "01").
 3. Для платників податків, які є інвестором угоди про розподіл продукції, ІПН і КПП за місцем знаходження ділянки надр, наданого інвесторові в користування на умовах угоди про розподіл продукції (далі - УРП), вказується згідно зі свідоцтвом про постановку на облік в податковому органі платника податків при виконанні УРП.
 4. Номер коригування.
  При поданні до податкового органу первинної декларації в поле "Номер коригування" проставляється "0--", при поданні уточненої декларації - вказується номер коригування (наприклад, "1--", "2--" і так далі).
  Уточнена декларація подається до податкового органу за формою, що діяла в податковий період, за який вносяться відповідні зміни. При перерахунку податкової бази та суми земельного податку не враховуються результати податкових перевірок, проведених податковим органом за той податковий період, за яким здійснюється перерахунок податкової бази та суми податку.
  У разі неможливості визначення періоду здійснення помилок (викривлень) перерахунок податкової бази та суми земельного податку проводиться за податковий період, в якому виявлено помилки (спотворення).
 5. Податковий період, за який подається декларація.
  Коди, що визначають податковий період, наведені в додатку N 1 до цього Порядку.
 6. Звітний рік, за який подається декларація.
 7. Код податкового органу, до якого подається декларація, вказується згідно з документами про постановку на облік в податковому органі.
  Коди подання декларації до податкового органу проставляються згідно з додатком N 3 до цього Порядку.
 8. Повне найменування організації вказується відповідно до найменування, зазначеним в установчому документі цієї організації (при наявності в найменуванні латинській транскрипції вона вказується).
 9. В поле "Форма реорганізації (ліквідації) (код)" вказується код згідно з додатком N 2 до цього Порядку.
 10. Поле "ІПН / КПП реорганізованої організації" заповнюється відповідно до пункту 2.8 цього Порядку.
 11. Номер контактного телефону платника податків повинен складатися з коду країни, коду населеного пункту, номера телефону без знаків і пробілів. Наприклад, "84950000000".
 12. Кількість сторінок, на яких складена декларація.
 13. Кількість листів підтверджуючих документів або їх копій, включаючи документи або їх копії, що підтверджують повноваження представника платника податків (у разі подання декларації представником платника податків), прикладених до декларації.

3.3. У розділі Титульного листа "Достовірність і повноту відомостей, зазначених у цій декларації, підтверджую" вказується:

 1. У разі підтвердження достовірності та повноти відомостей у декларації керівником організації-платника податків проставляється "1"; в разі підтвердження достовірності та повноти відомостей представником платника податків проставляється "2".
 2. При поданні декларації платником податків в поле "(прізвище, ім'я, по батькові повністю)" вказуються порядково повністю прізвище, ім'я, по батькові керівника організації. Проставляється особистий підпис керівника організації і дата підписання.
 3. При поданні декларації представником платника податків - фізичною особою в поле "(прізвище, ім'я, по батькові повністю)" вказуються порядково повністю прізвище, ім'я, по батькові представника платника податків. Проставляється особистий підпис представника платника податків, дата підписання.
 4. При поданні декларації представником платника податків - юридичною особою в поле "(прізвище, ім'я, по батькові повністю)" вказуються порядково повністю прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, уповноваженого відповідно до документом, що підтверджує повноваження представника платника податків - юридичної особи засвідчувати достовірність і повноту відомостей, зазначених в декларації.
  В поле "(найменування організації - представника платника податків)" вказується найменування юридичної особи - представника платника податків. Проставляється підпис особи, відомості про який вказані в полі "(прізвище, ім'я, по батькові повністю)", юридичної особи - представника платника податків та дата підписання.
 5. Підпис керівника організації або його представника та дата підписання проставляються в полях "Достовірність і повноту відомостей, зазначених у цій декларації, підтверджую:" Титульного листа і "Достовірність і повноту відомостей, зазначених на цій сторінці, підтверджую:" Розділу 1 декларації. Дата підписання заповнюється відповідно до пункту 2.4 цього Порядку.

3.4. В поле "Найменування і реквізити документа, що підтверджує повноваження представника" вказується вид документа, що підтверджує повноваження представника платника податків та реквізити зазначеного документа.

3.5. Розділ "Заповнюється працівником податкового органу" містить відомості про подання декларації:

 1. спосіб подання декларації (вказується код згідно з додатком N 4 до цього Порядку) ;,
 2. кількість сторінок декларації;
 3. кількість аркушів підтверджуючих документів або їх копій, доданих до декларації;
 4. дата подання декларації;
 5. номер, за яким зареєстрована декларація;
 6. прізвище та ініціали працівника податкового органу, який прийняв декларацію;
 7. підпис працівника податкового органу, який прийняв декларацію.

Порядок заповнення Розділу 1 декларації

4.1. Розділ 1 декларації заповнюється платником податку за всім земельним ділянкам, що знаходяться в межах відповідних муніципальних утворень (часток земельних ділянок, які перебувають у межах відповідних муніципальних утворень (міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя), часткам у праві на земельну ділянку).

4.2. В поле "Найменування угоди про розподіл продукції (для ділянок надр, наданих у користування на умовах СРП)" вказується найменування СРП.
У кожному блоці рядків з кодами 010 - 040 вказуються:

 1. по рядку з кодом 010 на підставі законодавства Російської Федерації про бюджетну класифікацію вказується код бюджетної класифікації Російської Федерації (далі - КПК), відповідно до якого повинна здійснюватися сплата відповідної суми земельного податку, зазначена в рядку з кодом 030;
 2. по рядку з кодом 020 зазначається код за ОКТМО, за яким підлягає сплаті сума земельного податку, зазначена в рядку з кодом 030.
  Не допускається вказувати коди по ОКТМО суб'єктів Російської Федерації, їх районів, сільських адміністрацій, сільрад, округів тощо;
 3. по рядку з кодом 021 - обчислена сума земельного податку, що підлягає сплаті до бюджету за податковий період за даними платника податків, обчислена за місцем знаходження земельної ділянки (частки земельної ділянки) за відповідними кодами по ОКТМО і КБК.
  Значення за рядком з кодом 021 з відповідними кодами по ОКТМО і КБК визначається як сума між обчисленими сумами земельного податку, що підлягають сплаті до бюджету, зазначеними по рядку з кодом 250 всіх представлених Розділів 2 декларації з відповідними кодами по ОКТМО і КБК;
 4. сума авансового платежу по земельному податку після закінчення першого, другого і третього кварталів поточного податкового періоду обчислюється як одна четверта відповідної податкової ставки процентної частки кадастрової вартості земельної ділянки за станом на 1 січня року, що є податковим періодом (пункт 6 статті 396 Кодексу).
  Сума авансового платежу вказується, відповідно:
  - по рядку з кодом 023 - сума авансового платежу по земельному податку, що підлягає сплаті до бюджету за перший квартал поточного року, в рублях;
  - по рядку з кодом 025 - сума авансового платежу по земельному податку, що підлягає сплаті до бюджету за другий квартал поточного року, в рублях;
  - по рядку з кодом 027 - сума авансового платежу по земельному податку, що підлягає сплаті до бюджету за третій квартал поточного року, в рублях;
 5. по рядку з кодом 030 - сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, за даними платника податків за відповідними кодами по ОКТМО і КБК, в рублях.
  Значення за рядком з кодом 030 з відповідними кодами по ОКТМО і КБК визначається як різниця між обчисленою сумою земельного податку, що підлягає сплаті до бюджету за податковий період, зазначеної в рядку з кодом 021, і сумами авансових платежів із земельного податку, що підлягають сплаті до бюджету в протягом податкового періоду, зазначеними по рядках з кодами 023, 025 і 027 з відповідними кодами по ОКТМО і КБК, в рублях.
  У разі, якщо отримана сума приймає негативне значення, то по рядку з кодом 030 ставиться прочерк;
 6. по рядку з кодом 040 вказується сума земельного податку, обчислена до зменшення за підсумками податкового періоду, визначається як різниця між обчисленою сумою земельного податку, що підлягає сплаті до бюджету за податковий період, зазначеної в рядку з кодом 021, і сумами авансових платежів із земельного податку, підлягають сплаті в бюджет протягом податкового періоду, зазначеними по рядках з кодами 023, 025 і 027 з відповідними кодами по ОКТМО і КБК, в рублях.
  У разі, якщо отримана сума приймає негативне значення, то по рядку з кодом 040 вказується дане значення без знака "-", а якщо позитивно, то по рядку з кодом 040 ставиться прочерк.

4.3. Відомості, зазначені в Розділі 1 декларації, в поле "Достовірність і повноту відомостей, зазначених на цій сторінці, підтверджую:" для організації підтверджуються підписом керівника організації або представника. При цьому проставляється дата підписання.

Порядок заповнення Розділу 2 декларації

5.1. Розділ 2 декларації заповнюється платником податку окремо за кожною земельною ділянкою (частці земельної ділянки, розташованої в межах відповідного муніципального освіти (міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя), частки у праві на земельну ділянку), що належить на праві власності, праві постійного ( безстрокового) користування організації.

5.2. В поле "Кадастровий номер земельної ділянки" вказується кадастровий номер земельної ділянки.

5.3. За рядку з кодом 010 вказується КБК, за яким підлягає сплаті сума земельного податку.

5.4. За рядку з кодом 020 зазначається код за ОКТМО муніципального освіти, на території якого розташована земельна ділянка (частка земельної ділянки) і за яким підлягає сплаті сума земельного податку.
Не допускається вказувати коди по ОКТМО суб'єктів Російської Федерації, їх районів, сільських адміністрацій, сільрад, округів тощо.

5.5. За рядку з кодом 030 вказується код категорії землі згідно з додатком N 5 до цього Порядку.

5.6. За рядку з кодом 040 вказується значення щодо земельних ділянок, придбаних (наданих) у власність юридичними особами на умовах здійснення на них житлового будівництва, за винятком індивідуального житлового будівництва, що здійснюється фізичними особами, протягом трирічного терміну будівництва починаючи з дати державної реєстрації прав на дані земельні ділянки аж до державної реєстрації прав на побудований об'єкт нерухомості, і перевищує трирічний термін будівництва б'екта нерухомості, аж до дати державної реєстрації прав на побудований об'єкт нерухомості. Значення, що відповідає терміну будівництва об'єкта нерухомості 3 роки, необхідно відзначити ознакою "1", а понад 3 роки - ознакою "2".

5.7. За рядку з кодом 050 вказується кадастрова вартість (частка кадастрової вартості) земельної ділянки або нормативна ціна землі, в рублях.
Кадастрова вартість (частка кадастрової вартості) земельної ділянки вказується станом на 1 січня року, що є податковим періодом.
Нормативна ціна землі вказується щодо земельних ділянок, розташованих на територіях Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя, яка визначається на основі нормативної ціни землі, встановленої на 1 січня відповідного податкового періоду уповноваженими органами виконавчої влади Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя відповідно до пункту 8 статті 391 Кодексу.
Відносно земельної ділянки, утвореного протягом податкового періоду, податкова база в даному податком періоді визначається як його кадастрова вартість на день внесення до Єдиного державного реєстру нерухомості відомостей, які є підставою для визначення кадастрової вартості такої земельної ділянки.
Відносно земельної ділянки, що знаходиться на територіях декількох муніципальних утворень (на територіях муніципального освіти і міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга або Севастополя), податкова база визначається по кожному муніципальному освіті (містах федерального значення Москві, Санкт-Петербургу і Севастополю). Податкова база щодо частки земельної ділянки, розташованої в межах відповідного муніципального освіти (міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя), визначається як частка кадастрової вартості всієї земельної ділянки, пропорційна зазначеної частці земельної ділянки.

5.8. За рядку з кодом 060 вказується частка платника податків в праві на земельну ділянку (у вигляді правильної простого дробу).
Значення за рядком з кодом 060 заповнюється:
- щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній частковій власності;
- щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній сумісній власності.
Дане значення заповнюється також у разі, якщо при придбанні будівлі, споруди або іншої нерухомості до набувача (покупця) відповідно до закону або договору переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання, або якщо набувачами (покупцями ) будівлі, споруди або іншої нерухомості виступають кілька осіб.

5.9. За рядку з кодом 070 вказується складовою показник: в першій частині показника вказується код податкової пільги по земельному податку (далі податкова пільга) у вигляді неоподатковуваної суми згідно з додатком N 6 до цього Порядку. Значення за рядком з кодом 070 заповнюється платниками податків, для яких визначено розмір неоподатковуваної суми відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу.
Друга частина показника по рядку з кодом 070 заповнюється тільки в разі, якщо в першій частині показника зазначений код податкової пільги 3022100 (податкові пільги щодо земельного податку, що надаються у вигляді неоподатковуваної суми).
У другій частині показника по рядку з кодом 070 послідовно вказуються номер, пункт, підпункт статті нормативного правового акта представницького органу муніципального освіти про земельний податок, відповідно до якого надається відповідна податкова пільга (для кожної із зазначених позицій відведено по чотири знакомісця, при цьому заповнення даної частини показника здійснюється зліва направо і якщо відповідний реквізит має менше чотирьох знаків, вільні знакомісця зліва від значення заповнюються нулями).

5.10. За рядку з кодом 080 вказується неоподатковувана сума, яка зменшує величину податкової бази, відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу.

5.11. За рядку з кодом 090 вказується складовою показник: в першій частині показника вказується код податкової пільги у вигляді частки неоподатковуваної площі земельної ділянки, встановленої відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу. Код податкової пільги визначається відповідно до додатка N 6 до цього Порядку.
Друга частина показника по рядку з кодом 090 заповнюється тільки в разі, якщо в першій частині показника зазначений код податкової пільги 3022300 (податкові пільги по земельному податку у вигляді частки неоподатковуваної площі земельної ділянки).
У другій частині показника по рядку з кодом 090 послідовно вказуються номер, пункт, підпункт статті нормативного правового акта представницького органу муніципального освіти про земельний податок, відповідно до якого надається відповідна податкова пільга (для кожної із зазначених позицій відведено по чотири знакомісця, при цьому заповнення даної частини показника здійснюється зліва направо і якщо відповідний реквізит має менше чотирьох знаків, вільні знакомісця зліва від значення заповнюються нулями). Приклад заповнення наведено в пункті 5.9 цього Порядку.

5.12. За рядку з кодом 100 вказується частка неоподатковуваної площі земельної ділянки в загальній площі земельної ділянки (у вигляді правильної простого дробу). Значення за рядком з кодом 100 заповнюється в разі надання платнику податків податкової пільги у вигляді частки неоподатковуваної площі земельної ділянки, встановленої нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя) на підставі пункту 2 статті 387 Кодексу.

5.13. За рядку з кодом 110 вказується податкова база (в рублях), що визначається як кадастрова вартість (частка кадастрової вартості) земельної ділянки за станом на 1 січня року, що є податковим періодом, або як нормативна ціна землі.
Податкова база розраховується як різниця значень по рядку з кодом 050 і по рядку з кодом 080 при заповненні Розділу 2 декларації організаціями,
мають право на податкову пільгу, встановлену у вигляді неоподатковуваної суми відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя).
Показник по рядку з кодом 110 визначається як:

рядок за кодом 110 = рядок за кодом 050 - рядок за кодом 080;


різницю значення по рядку з кодом 050 і твори (з округленням до цілих одиниць) значень за рядками з кодами 050, 100 і 170, в разі заповнення Розділу 2 декларації організаціями щодо частки неоподатковуваної площі земельної ділянки.
Показник по рядку з кодом 110 визначається як:

рядок за кодом 110 = рядок за кодом 050 - (рядок за кодом 050 х рядок за кодом 100 х (1 - рядок за кодом 170));

різницю твори (з округленням до цілих одиниць) значень за рядками з кодами 050 і 060 і значень за рядками з кодами 080 і (100 х 170), в разі заповнення Розділу 2 декларації платниками податків щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній частковій, спільній сумісній власності, а також в разі, якщо набувачами (покупцями) будівлі, споруди або іншої нерухомості виступали кілька осіб.
Показник по рядку з кодом 110 визначається як:

рядок з кодом 110 = (рядок з кодом 050 х рядок з кодом 060) - рядок з кодом 080;
рядок з кодом 110 = (рядок з кодом 050 х рядок з кодом 060) - (рядок з кодом 050 х рядок з кодом 060) х (рядок з кодом 100 х (1 - рядок з кодом 170)).

5.14. За рядку з кодом 120 вказується податкова ставка земельного податку, встановлена ​​нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя) за місцем знаходження земельної ділянки.

5.15. За рядку з кодом 130 вказується кількість повних місяців володіння земельною ділянкою протягом податкового періоду. При цьому якщо виникнення права власності (постійного (безстрокового) користування) на земельну ділянку (його частку) відбулося до 15-го числа відповідного місяця включно або припинення зазначеного права відбулося після 15-го числа відповідного місяця, за повний місяць приймається місяць виникнення (припинення ) зазначеного права. Якщо виникнення права власності (постійного (безстрокового) користування) на земельну ділянку (його частку) відбулося після 15-го числа відповідного місяця або припинення зазначеного права відбулося до 15-го числа відповідного місяця включно, місяць виникнення (припинення) вказаного права не враховується.

5.16. За рядку з кодом 140 вказується коефіцієнт Кв, який застосовується для обчислення земельного податку в разі правообладанія земельною ділянкою протягом неповного податкового періоду.
Коефіцієнт Кв визначається як відношення числа повних місяців, протягом яких дана земельна ділянка перебувала у власності (постійному (безстроковому) користуванні) платника податків, до числа календарних місяців у податковому (звітному) періоді.
При цьому значення по рядку з кодом 140 наводиться в десяткових дробах з точністю до десятитисячних доль.
Якщо права на придбаний (наданий) земельну ділянку зареєстровані, наприклад, 12 листопада поточного року, то коефіцієнт Кв визначається як:

Кв = 2 міс. : 12 міс. = 0,1667.

За рядку з кодом 140 вказується "0,1667".
Якщо права на придбаний (наданий) земельну ділянку зареєстровані, наприклад, 17 листопада поточного року, то коефіцієнт Кв визначається як:

Кв = 1 міс. : 12 міс. = 0,0833.

За рядку з кодом 140 вказується "0,0833".
У тому випадку, якщо земельна ділянка, яка перебуває у власності (постійному (безстроковому) користуванні), використовувався протягом усього податкового періоду, то по рядку з кодом 130 вказується "12", а по рядку з кодом 140 вказується "1,0-- - ".

5.17. За рядку з кодом 150 вказується сума обчисленого земельного податку за податковий період, розрахована як добуток податкової бази, зазначеної в рядку з кодом 110, податкової ставки, зазначеної в рядку з кодом 120, і коефіцієнта Кв, зазначеного по рядку з кодом 140, поділене на сто.
Показник по рядку з кодом 150 визначається як:

рядок з кодом 150 = (рядок з кодом 110 х рядок з кодом 120 х рядок з кодом 140): 100.

Якщо декларація подається щодо земельних ділянок, придбаних (наданих) у власність юридичними особами на умовах здійснення на них житлового будівництва, за винятком індивідуального житлового будівництва, що здійснюється фізичними особами, то по рядку з кодом 150 відбивається обчислена сума земельного податку, яка визначається як добуток значень за рядками з кодами 110, 120 і 140, поділене на сто, і коефіцієнта 2, якщо по рядку з кодом 040 відповідна осередок відзначена значенням "1", або оеффіціента 4, якщо по рядку з кодом 040 відповідна осередок відзначена значенням "2".
Показник по рядку з кодом 150 визначається як:

рядок з кодом 150 = ((рядок з кодом 110 х рядок з кодом 120 х рядок з кодом 140): 100) х 2;
рядок з кодом 150 = ((рядок з кодом 110 х рядок з кодом 120 х рядок з кодом 140): 100) х 4.,

5.18. За рядку з кодом 160 вказується кількість повних місяців використання платником податків податкової пільги.

5.19. За рядку з кодом 170 вказується коефіцієнт Кл, який визначається як відношення числа повних місяців, протягом яких відсутня податкова пільга, до числа календарних місяців у податковому періоді. При цьому місяць виникнення права на податкову пільгу, а також місяць припинення зазначеного права приймається за повний місяць.
Значення за рядком з кодом 170 наводиться в десяткових дробах з точністю до десятитисячних доль.
Якщо у платника податків виникло право на податкову пільгу, наприклад, 1 червня поточного року, то коефіцієнт Кл визначається як:

Кл = 5 міс. : 12 міс. = 0,4167.

В даному випадку по рядку з кодом 170 вказується "0,4167".
У разі, якщо протягом-всього податкового періоду у платника податків не виникало право на податкову пільгу, то по рядку з кодом 160 вказуються а по рядку з кодом 170 вказується "1,0 ---".

5.20. За рядку з кодом 180 вказується складовою показник: в першій частині показника вказується код податкової пільги у вигляді звільнення від оподаткування, наданої відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу. Код податкової пільги визначається згідно з додатком N 6 до цього Порядку.
Друга частина показника по рядку з кодом 180 заповнюється тільки в разі, якщо в першій частині показника зазначений код податкової пільги 3022400 (податкові пільги по земельному податку у вигляді звільнення від оподаткування).
У другій частині показника по рядку з кодом 180 послідовно вказуються номер, пункт, підпункт статті нормативного правового акта представницького органу муніципального освіти про земельний податок, відповідно до якого надається відповідна податкова пільга (для кожної із зазначених позицій відведено по чотири знакомісця, при цьому заповнення даної частини показника здійснюється зліва направо і якщо відповідний реквізит має менше чотирьох знаків, вільні знакомісця зліва від значення заповнюються нулями). Приклад заповнення наведено в пункті 5.9 цього Порядку.

5.21. За рядку з кодом 190 вказується сума податкової пільги, в рублях, визначається з урахуванням коефіцієнта Кл, значення якого вказується по рядку з кодом 170, платниками податків, які мають право на податкову пільгу, встановлену у вигляді звільнення від оподаткування відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу .
Показник по рядку з кодом 190 визначається як:

рядок з кодом 190 = рядок з кодом 150 х (1 - рядок з кодом 170).

5.22. За рядку з кодом 200 вказується код податкової пільги у вигляді звільнення від оподаткування, наданої відповідно до статті 395 та статтею 7 Кодексу. Код податкової пільги визначається згідно з додатком N 6 до цього Порядку.

5.23. За рядку з кодом 210 вказується сума податкової пільги, в рублях, визначається з урахуванням коефіцієнта Кл, значення якого зазначено по рядку з кодом 170, платниками податків, які мають право на податкову пільгу, встановлену у вигляді звільнення від оподаткування відповідно до статті 395 та статтею 7 кодексу.
Показник по рядку з кодом 210 визначається як:

рядок з кодом 210 = рядок з кодом 150 х (1 - рядок з кодом 170).

5.24. За рядку з кодом 220 вказується складовою показник: в першій частині показника вказується код податкової пільги у вигляді зменшення суми земельного податку.
Рядок з кодом 220 заповнюється в разі встановлення нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя) податкової пільги відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу. Код податкової пільги визначається відповідно до додатка N 6 до цього Порядку.
Друга частина показника по рядку з кодом 220 заповнюється тільки в разі, якщо в першій частині показника зазначений код податкової пільги 3022200 (податкові пільги щодо земельного податку, які зменшують обчислену суму податку).
У другій частині показника по рядку з кодом 220 послідовно вказуються номер, пункт, підпункт статті нормативного правового акта представницького органу муніципального освіти про земельний податок, відповідно до якого надається відповідна податкова пільга (для кожної із зазначених позицій відведено по чотири знакомісця, при цьому заповнення даної частини показника здійснюється зліва направо і якщо відповідний реквізит має менше чотирьох знаків, вільні знакомісця зліва від значення заповнюються нулями). Приклад заповнення наведено в пункті 5.9 цього Порядку.

5.25. За рядку з кодом 230 вказується сума податкової пільги, в рублях.
Рядок з кодом 230 заповнюється в разі встановлення нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя) податкової пільги, зменшує обчислену суму земельного податку відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу.
При встановленні податкової пільги, зменшує обчислену суму земельного податку у відсотках (наприклад, обчислена сума земельного податку зменшується на 50 відсотків), сума податкової пільги розраховується як добуток значення, зазначеного по рядку з кодом 150, і відсотки, на який зменшується обчислена сума земельного податку , поділене на сто.
Показник по рядку з кодом 230 визначається як:

рядок з кодом 230 = рядок з кодом 150 х 50: 100.

5.26. За рядку з кодом 240 вказується складовою показник: в першій частині показника вказується код податкової пільги у вигляді зниження податкової ставки.
Рядок з кодом 240 заповнюється в разі встановлення нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя) податкової пільги відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу. Код податкової пільги визначається відповідно до додатка N 6 до цього Порядку.
Друга частина показника по рядку з кодом 240 заповнюється тільки в разі, якщо в першій частині показника зазначений код податкової пільги 3022500 (податкові пільги по земельному податку у вигляді зниження податкової ставки).
У другій частині показника по рядку з кодом 240 послідовно вказуються номер, пункт, підпункт статті нормативного правового акта представницького органу муніципального освіти про земельний податок, відповідно до якого надається відповідна податкова пільга (для кожної із зазначених позицій відведено по чотири знакомісця, при цьому заповнення даної частини показника здійснюється зліва направо і якщо відповідний реквізит має менше чотирьох знаків, вільні знакомісця зліва від значення заповнюються нулями). Приклад заповнення наведено в пункті 5.9 цього Порядку.

5.27. За рядку з кодом 250 вказується обчислена сума земельного податку, що підлягає сплаті до бюджету за податковий період, в рублях, розраховану принаймні:
різниця значень по рядку з кодом 150 і значення по рядку з кодом 230 при заповненні Розділу 2 декларації платниками податків, які мають право на податкові пільги у вигляді зменшення суми податку. Показник по рядку з кодом 250 визначається як:

рядок з кодом 250 = рядок з кодом 150 - рядок з кодом 230;

різниця значень по рядку з кодом 150 і по рядку з кодом 190 або по рядку з кодом 210 при заповненні Розділу 2 декларації платниками податків, які мають право на податкові пільги, встановлені відповідно до пункту 2 статті 387 Кодексу нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя) та відповідно до статті 395 та статтею 7 Кодексу у вигляді повного звільнення від оподаткування, тобто (рядок з кодом 150 - рядок з кодом 190) або (Рядок з кодом 150 - рядок з кодом 210). Показник по рядку з кодом 250 визначається як:

рядок з кодом 250 = рядок з кодом 150 - рядок з кодом 190;
рядок з кодом 250 = рядок з кодом 150 - рядок з кодом 210.

Податкова декларація із земельного податку (далі - декларація) заповнюється платниками податків - організаціями або фізичними особами, які є індивідуальними підприємцями, щодо земельних ділянок, що належать їм на праві власності або право постійного (безстрокового) користування і використовуваних (призначених для використання) у підприємницькій діяльності, і подається до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянкиПорядок заповнення декларації із земельного податку з в Наказу ФНС Росії від 10.05.2017 N ММВ-7-21 / 347 @
скачать >>