Реклама
Реклама
Реклама

Заява про банкрутство фізичної особи

 1. Як складається заява про банкрутство фізичної особи
 2. Подача заяви про банкрутство фізичної особи
 3. Зразок заяви про банкрутство фізичної особи
 4. Заява про банкрутство фізичної особи
 5. Питання з банкрутства фізичної особи

Подати заяву про банкрутство фізичної особи до суду доведеться, якщо неможливо погасити всі наявні борги.

З 1 жовтня 2015 р Росії вступила в силу процедура визнання громадян банкрутами шляхом розгляду судом заяви про банкрутство фізичної особи. Розгляд справ про банкрутство юридичних осіб досить поширене, тепер і фізичні особи мають таку можливість. Регулюється процедура банкрутства фізичних осіб ст. 25 ГК РФ і пункту 1.1. глави X Федерального закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)».

Проходження процедури банкрутства для фізичних осіб означає, перш за все, позбавлення від кредитних виплат у разі відсутності фінансових можливостей. У той же час, банкрутство для фізичної особи означає тимчасову заборону виїзду за кордон, реалізацію наявного майна, неможливість отримати новий кредит або працювати підприємцем.

Як складається заява про банкрутство фізичної особи

Коли і хто повинен підготувати таку заяву Коли і хто повинен підготувати таку заяву? Заявниками у справі про банкрутство фізичної особи може бути сам громадянин, його кредитори, уповноважені органи щодо стягнення обов'язкових платежів (наприклад, податкової служби). У законі встановлено обов'язок фізичної особи протягом 30 робочих днів з дати виявлення відповідного обставини звернутися із заявою про банкрутство, якщо розмір його зобов'язань перед кредиторами складає більше 500 000 руб., І задоволення вимог кредитора унеможливить виконати грошове зобов'язання перед іншими кредиторами.

Громадянин може подати до суду заяву про визнання його банкрутом, коли він відповідає ознакам неплатоспроможності і не в змозі виконувати грошові зобов'язання в установлені строки, тобто він передбачає себе банкрутом.

При цьому заява буде прийнято судом при простроченні виплати платежів більше 3 місяців.

Іншими словами: наявні у громадянина грошові кошти, майно, активи не покривають розмір його боргів перед іншими фізичними особами та організаціями.

Підстави, за якими в суд із заявою про банкрутство фізичної особи звертаються кредитори і уповноважені органи встановлені ст. 213.5.

Законом перелік відомостей, які зазначаються в заяві, додатки до нього, жорстко регламентовані. Підготувати таку заяву самостійно допоможе розміщений на сайті зразок.

Подача заяви про банкрутство фізичної особи

Заява подається в арбітражний суд за місцем проживання боржника. Державне мито складе 6 000 руб. Разом з підготовленим заявою в суд обов'язково надаються документи, встановлені ст. 213.4 Закону. На відміну від правил подачі позову в цивільному процесі, де суд сам направляє копії позову відповідачу, боржник в справах про банкрутство повинен направити своїм кредиторам копію заяви та матеріалів до нього рекомендованим листом з повідомленням, краще оголошеної цінності. Повідомлення про направлення додається до заяви.

Зразок заяви про банкрутство фізичної особи

В ________________

(Найменування арбітражного суду)

Боржник: ___________

(П. І. Б., повністю)

____________________

(дата і місце народження),

місце роботи: __________

адреса: ________________

ІПН: ________________

телефон: _______________

Адреса електронної пошти:

_____________________

Кредитор: ______________

(Найменування повністю, для юридичної особи - свідоцтво про Державну, ІПН),

адреса: ______________

Кредитор: ______________

(Найменування повністю, для юридичної особи - свідоцтво про Державну, ІПН),

адреса: ______________

Заява про банкрутство фізичної особи

В даний час я перебуваю в скрутному матеріальному становищі у зв'язку з _____________ (вказати причину). Станом на ___ _____ ___ г. (Дата подання заяви) сума вимог кредиторів за моїми грошовими зобов'язаннями, які я не заперечую, становить ___________ (вказати суму цифрами і пропис) руб. Заборгованість виникла в період з __ _____ ___ г. (Вказати дату невиконання платежу) по __ ______ ___ г.

Зважаючи на відсутність необхідних коштів, задовольнити вимоги кредиторів в повному обсязі не представляється можливим.

В даний час у мене є наступне майно: ______________ (вписати потрібне), а також грошові кошти в розмірі _______ руб., Розміщені на рахунку № _______ в _______ (найменування Банку).

Відповідно до пункту 2 статті 213.3 Закону заяву про визнання громадянина-підприємця банкрутом приймається судом за умови, що вимоги до громадянина складають не менше ніж п'ятсот тисяч рублів і зазначені вимоги не виконані протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні бути виконані, якщо інше не передбачено Законом.

Згідно з пунктом 1 статті 213.4 Закону громадянин зобов'язаний звернутися до суду із заявою про визнання його банкрутом в разі, якщо задоволення вимог одного кредитора або кількох кредиторів призводить до неможливості виконання громадянином грошових зобов'язань і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів у повному обсязі перед іншими кредиторами і розмір таких зобов'язань і обов'язки в сукупності становить не менше ніж п'ятсот тисяч рублів. силу зазначених норм права є всі ознаки банкрутства.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 213.1-213.4 Федерального закону від 26.10.2002 р № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)», статтями 125-126, 223-224 Господарського процесуального кодексу України,

прошу:

 1. Визнати _______ (вказати П.І.Б. заявника) банкрутом.
 2. Затвердити фінансового керуючого з числа членів _________ (найменування та адреса саморегулівної організації).
 3. Встановити фінансовому керуючому винагороду в розмірі ________ (вказати суму) руб. у місяць.

додатки:

 1. повідомлення про вручення копії заяви і документів кредиторам і іншим особам;
 2. документ, що підтверджує оплату державного мита;
 3. виписка з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців або інші підтверджують зазначені відомості документа (термін видачі виписки не більше 5 днів);
 4. документи, що підтверджують наявність заборгованості, підстава її виникнення і нездатність громадянина задовольнити вимоги кредиторів в повному обсяг;
 5. списки кредиторів і боржників громадянина із зазначенням їх найменування або прізвища, імені, по батькові, суми кредиторської і дебіторської заборгованості, місцезнаходження або місця проживання кредиторів і боржників громадянина, а також із зазначенням окремо грошових зобов'язань і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів, які виникли в результаті здійснення громадянином підприємницької діяльності;
 6. опис майна громадянина із зазначенням місця знаходження або зберігання майна, в тому числі майна, що є предметом застави, із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові заставодержателя;
 7. копії документів, що підтверджують право власності громадянина на майно, і документів, що засвідчують виключні права на результати інтелектуальної діяльності громадянина (за наявності);
 8. копії документів про відбувалися громадянином протягом трьох років до дати подання заяви угодах з нерухомим майном, цінними паперами, частками в статутному капіталі, транспортними засобами і угодах на суму понад триста тисяч рублів (при наявності);
 9. виписка з реєстру акціонерів (учасників) юридичної особи, акціонером (учасником) якого є громадянин (за наявності);
 10. відомості про отримані фізичною особою доходах і про утримані суми податку за трирічний період, що передує даті подачі заяви про визнання громадянина-підприємця банкрутом;
 11. видана банком довідка про наявність рахунків, вкладів (депозитів) у банку і (або) про залишки коштів на рахунках, у внесках (депозитах), виписки з операцій на рахунках, за вкладами (депозитами) громадянина (за наявності);
 12. копія страхового свідоцтва обов'язкового пенсійного страхування;
 13. відомості про стан індивідуального особового рахунку застрахованої особи;
 14. копія рішення про визнання громадянина безробітним, видана державною службою зайнятості населення, в разі прийняття зазначеного рішення;
 15. копія свідоцтва про постановку на облік в податковому органі (за наявності);
 16. копія свідоцтва про укладення шлюбу (при наявності укладеного і не розірваного на дату подачі заяви шлюбу);
 17. копія свідоцтва про розірвання шлюбу, якщо його видано протягом трьох років до дати подання заяви (при наявності);
 18. копія шлюбного договору (при наявності);
 19. копія угоди або судового акта про поділ спільного майна подружжя, відповідно укладеного і прийнятого протягом трьох років до дати подання заяви (при наявності);
 20. копія свідоцтва про народження дитини, якщо громадянин є його батьком, усиновителем або опікуном;
 21. документи, що підтверджують інші обставини, на яких ґрунтується заява громадянина.

Дата подачі заяви «___» _________ ____ р Підпис: _______

Завантажити зразок:

Заява про банкрутство фізичної особи Заява про банкрутство фізичної особи

Питання з банкрутства фізичної особи

Чи обов'язково потрібен фінансовий керуючий? Як платити йому винагороду?

Участь фінансового керуючого у вирішенні питання про банкрутство є обов'язковим. Винагорода фінансового керуючого складається з фіксованої суми - 10000 рублів і 2% від розміру задоволених вимог кредиторів.
10000 руб. вносяться на рахунок арбітражного суду при подачі позову конкурсним кредитором. 2% сплачуються фінансовому керуючому після завершення розрахунків з кредиторами.

Я домогосподарка і на момент взяття кредитів моїм чоловіком не працювала, доходів не маю, маю 1/2 частки квартири, яка є єдиним житлом. За кредитними договорами є поручителем. Обов'язково мені встановлювати фінансового керуючого, якщо керувати нічим, і оплачувати його послуги я не можу так, як сама не маю доходу? Які документи потрібно надати за позовом в моєму випадку?

Відповідь на ваше запитання міститься в статті 213.9 ФЗ «Про банкрутство»: 1. Участь фінансового керуючого у справі про банкрутство громадянина є обов'язковим.
При цьому в законі не вказано підстав для відмови від фінансового керуючого у зв'язку з матеріальним становищем громадянина.

Скільки я витрачу на процедуру банкрутства?

Вам потрібно буде сплатити держмито, внести гроші для сплати фінансового керуючого + 2% від розміру боргу.

Живу в маленькому місті, немає грошей на банкрутство і на проїзд до обласного центру, можна подати заяву в свій суд?

Заява потрібно подавати в арбітражний суд. Можна відправити його поштою, щоб не їхати в інше місто. Якщо немає фінансової можливості для подачі такої заяви, краще його не подавати. Нехай цим займаються ваші кредитори.

Чи можуть притягнути до кримінальної відповідальності за борги?

Якщо тільки борги утворилися в результаті шахрайських дій боржника. Наприклад, якщо він брав гроші усвідомлюючи, що віддавати борг не буде.

Довести наявність умислу на розкрадання чужих грошей - це завдання слідчого в рамках кримінальної справи. Звичайній людині довести це складно. Такі відомості можна отримати з допиту винної особи або допиту свідків, кому він повідомляв про те, що збирається взяти гроші з метою особистого збагачення і віддавати спочатку не збирався.

З моменту подачі до суду позовної заяви про банкрутство фізичної особи, процедура вважається запущеної?

Вся процедура визнання громадянина-підприємця банкрутом описана в главі X Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)» від 26.10.2002 N 127-ФЗ. Всі обмеження по заняттю посад і підприємницької діяльності настають лише після набрання рішенням з питань банкрутства в законну силу.

У мене і чоловіка кредит більше 500000 тис. Чи можемо ми подати на сімейне банкрутство в одній заяві?

Заява про банкрутство подається від кожного громадянина окремо. Такого поняття, як сімейне банкрутство немає.

Я ІП, арбітражний суд присудив стягнути з мене 15 млн. Іншому ІП заборгованість по обов'язкових платежах, по кредитах, податки на 3 млн. Грошей немає, а майно є, як мені поступити? Чекати коли кредитори «наїдуть» або самому подати на банкрутство або є ще якісь варіанти?

По можливості краще самому продати наявне майно, так в будь-якому випадку буде вигідніше, ніж його опишуть і реалізують пристави або арбітражний керуючий. Після того, як ні майна, ні грошей не залишиться моно подати на банкрутство.

Я за паспортом прописана в іншій області, а тимчасово зареєстрована і проживаю в Московській області. Чи можу я подати заяву про банкрутство фіз. особи в арбітражний суд Московської області?

В цьому випадку можлива подача заяви в суд за місцем проживання. Вам потрібно вказати свою адресу в Московській області, додати до заяви документи, що підтверджують тимчасову реєстрацію.

Здрастуйте, у мене є заборгованість більше 700000 тисяч. Як мені подати заяву про банкрутство?

При наявності підстав подавайте заяву за цим зразком.

Які обмеження тягне за собою визнання фізичної особи банкрутом, крім неможливості брати кредити в точіння найближчих 5 років?

Всі наслідки визнання громадянина-підприємця банкрутом прописані в статті 213.30 ФЗ Про банкрутство:

1. Протягом п'яти років з дати завершення відносно громадянина процедури реалізації майна або припинення провадження у справі про банкрутство в ході такої процедури не має права приймати на себе зобов'язання за кредитними договорами та (або) договорами позики без вказівки на факт свого банкрутства.

2. Протягом п'яти років з дати завершення відносно громадянина процедури реалізації майна або припинення провадження у справі про банкрутство в ході такої процедури справу про його банкрутство не може бути порушено за заявою цього громадянина.

3. Протягом трьох років з дати завершення відносно громадянина процедури реалізації майна або припинення провадження у справі про банкрутство в ході такої процедури не має права обіймати посади в органах управління юридичної особи, іншим чином брати участь в управлінні юридичною особою.

Як платити йому винагороду?
Обов'язково мені встановлювати фінансового керуючого, якщо керувати нічим, і оплачувати його послуги я не можу так, як сама не маю доходу?
Які документи потрібно надати за позовом в моєму випадку?
Скільки я витрачу на процедуру банкрутства?
Живу в маленькому місті, немає грошей на банкрутство і на проїзд до обласного центру, можна подати заяву в свій суд?
Чи можуть притягнути до кримінальної відповідальності за борги?
З моменту подачі до суду позовної заяви про банкрутство фізичної особи, процедура вважається запущеної?
Чи можемо ми подати на сімейне банкрутство в одній заяві?
Грошей немає, а майно є, як мені поступити?
Чекати коли кредитори «наїдуть» або самому подати на банкрутство або є ще якісь варіанти?