Реклама
Реклама
Реклама

Припинення діяльності, Ліквідація, Банкрутство Білорусь, Бюро24 м.Мінськ

Що потрібно знати перед тим, як Ви прийняли рішення про подачу заяви про банкрутство?

Що потрібно знати перед тим, як Ви прийняли рішення про подачу заяви про банкрутство

1. Справи про економічну неспроможність (банкрутство) боржників - юридичних осіб та індивідуальних підприємців розглядаються за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом Республіки Білорусь (ГПК), з урахуванням особливостей, предус мотренних Законом Республіки Білорусь від 13 липня 2012 року "Про економічну неспроможність (банкрутство ) "(Закон про банкрутство) та актами Президента Республіки Білорусь.

2. Процедура банкрутства може здійснюватися судом як за повною процедурою (захисний період, конкурсне виробництво з наступною санацією і / або ліквідацією), так і за спрощеною.

3. Рішення про відкриття ліквідаційного виробництва при проведенні процедур банкрутства в спрощеному порядку (розділ VI Закону про банкрутство) приймається судом щодо:
ліквідованого боржника - протягом чотирьох місяців з дня порушення провадження у справі, а в разі неподання суду документів, передбачених Законом, не пізніше шести місяців з моменту відкриття конкурсного виробництва;
відсутнього боржника - протягом трьох місяців з дня порушення провадження у справі, а в разі неподання суду документів, передбачених Законом, не пізніше п'яти місяців з моменту відкриття конкурсного виробництва.

4. Відповідно до положень статті 12 Закону про банкрутство підставами для подачі заяви кредитора, є в сукупності:

- наявність у кредитора достовірних, документально підтверджених відомостей про неплатоспроможність боржника, що має або набуває стійкий характер;
- застосування до боржника примусового виконання, не зробленого протягом трьох місяців, або виявлення в процесі примусового виконання факту відсутності у боржника майна, достатнього для задоволення пред'явлених до нього вимог;
- наявність заборгованості перед кредитором, які подали заяву кредитора, в розмірі ста і більше базових величин, а в разі, якщо боржник є містоутворююче або прирівняної до неї організацією, державною організацією, юридичною особою, акції (частки в статутному фонді) якого перебувають в управлінні державних органів або господарському віданні, оперативному управлінні державних юридичних осіб, а також юридичною особою або індивідуальним підприємцем, які мають державні та (або) міжнародні замовлення, - в разм ере двох тисяч п'ятисот і більше базових величин.

5. За загальним правилом, передбаченим частиною п'ятою статті 64 Закону про банкрутство, при порушенні провадження у справі про банкрутство керуючий призначається з числа кандидатур, поданих особою, яка подала заяву про економічну неспроможність (банкрутство). Причому має бути попередньо отримано згоду представлених кандидатур на здійснення повноважень керуючого у справі про банкрутство.

Не дивлячись на уявну простоту подачі заяви про банкрутство, заявники дуже часто стикаються з проблемами прийняття заяви, пошуку кандидатур керівників, вироблення стратегії банкрутства і т.д.

Володіючи практичними навичками в питаннях банкрутства, досвідом і знаннями в області конкурсного права, Ми допоможемо Вам успішно впоратися з поставленими завданнями, повернути гроші (майно), в разі необхідності проаналізувати угоди Боржника, визначити перспективу субсидіарної відповідальності осіб, причетних до доведення до банкрутства або до зриву відшкодування збитків кредиторам.

Можна володіти неабиякими теоретичними знаннями в області конкурсного права, мати відмінну правову базу ... але повірте, що без колосального практичного досвіду в питаннях банкрутства, можна втратити час, розбираючись з тим чи іншим питанням, і, тим самим знизити шанси на стягнення боргу.

Наші фахівці оперативно нададуть консультаційну та практичну допомогу в складанні необхідних документів при подачі заяв в судові органи або керуючому ...

Не відкладайте вирішення питання про банкрутство на завтра, довіртеся професіоналам, і Ми разом будемо працювати з поставленими завданнями на результат.

Не відкладайте вирішення питання про банкрутство на завтра, довіртеся професіоналам, і Ми разом будемо працювати з поставленими завданнями на результат

Як правило, ліквідація юридичної особи проводиться за рішенням власника майна (засновників, учасників) або органу юридичної особи, уповноваженого статутом (установчим договором - для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору), в тому числі у зв'язку із закінченням терміну, на який створено це юридична особа, досягненням мети, заради якої вона створена, порушенням комерційною організацією порядку формування статутного фонду, встановленого законодавством, визнанням економіч ескім судом державної реєстрації юридичної особи недійсною.

Разом з тим, слід мати на увазі, що ліквідація може бути ініційована судом, реєструючим органом.

Власникам, засновника підприємства при прийнятті рішення про ліквідацію підприємства необхідно перевірити чи включено підприємство в координаційний план контрольної (наглядової) діяльності, інакше ліквідація підприємства не можлива до проведення і завершення планової перевірки.

Власник майна (засновники, учасники) або орган юридичної особи, уповноважений статутом (установчим договором - для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору), який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначає ліквідаційну комісію (ліквідатора), розподіляє обов'язки між головою і членами ліквідаційної комісії (у разі призначення ліквідаційної комісії) і встановлює порядок і строки ліквідації.

ВАЖЛИВО !!!! З моменту початку процедури ліквідації підприємства, операції по рахунку підприємства, що ліквідується припиняються. Виняток становлять операції, спрямовані на завершення процедури ліквідації підприємства.

Голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) протягом десяти робочих днів після дати прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи зобов'язаний в порядку, встановленому цим Положенням, повідомити в письмовій формі про це реєструючий орган.

При наявності в юридичної особи заборгованості перед кредиторами головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) призначається особа, що відповідає встановленим законодавством вимогам та не є власником майна (засновником, учасником), керівником цієї юридичної особи.

Відомості про те, що юридична особа (індивідуальний підприємець) знаходиться в процесі ліквідації (припинення діяльності), про порядок і строк заявлення вимог його кредиторами розміщуються в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет на офіційному сайті юридичної науково-практичного журналу "Юстиція Білорусі" з подальшим опублікуванням в додатку до зазначеного журналу.

Термін пред'явлення вимог кредитора - 2 місяці з моменту публікації на сайті журналу «Юстиція Білорусі» відомостей про прийняття рішення про ліквідацію.

При ліквідації юридичної особи за рішенням власника майна (засновників, учасників) або органу цієї юридичної особи, уповноваженої на те статутом (установчим договором - для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору), до реєструючого органу шляхом особистого звернення голови ліквідаційної комісії (ліквідатора ) або особи, уповноваженої відповідно до довіреності діяти від імені голови ліквідаційної комісії (ліквідатора), подаються:

- заяву про ліквідацію за формою, встановленою Міністерством юстиції, із зазначенням у ньому відомостей про порядок і строки ліквідації, склад ліквідаційної комісії, її голову або призначення ліквідатора. Заява про ліквідацію підписується головою і членами ліквідаційної комісії (у разі призначення ліквідаційної комісії) або ліквідатором (в разі призначення ліквідатора). Якщо головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) є юридична особа, заява про ліквідацію підписується керівником цієї юридичної особи або іншою особою, уповноваженою відповідно до статуту (установчого договору - для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору) діяти від імені цієї юридичної особи;

- рішення про ліквідацію. При цьому рішення, складене іноземною мовою, має бути переведено на білоруський або російську мову (підпис перекладача нотаріально засвідчується);

- легалізована виписка з торгового реєстру країни установи або інше еквівалентне доказ юридичного статусу організації відповідно до законодавства країни її установи або нотаріально завірена копія зазначеного документа (витяг повинна бути датована не пізніше одного року до дня подачі заяви про ліквідацію) з перекладом на білоруський чи російський мова (підпис перекладача нотаріально засвідчується) - для власників майна (засновників, учасників), які є іноземними організаціями.

При припинення діяльності індивідуального підприємця в реєструючий орган шляхом особистого звернення індивідуального підприємця або особи, уповноваженої відповідно до довіреності діяти від його імені, подається заява про припинення діяльності за формою, встановленою Міністерством юстиції, із зазначенням у ньому відомостей про порядок і строки припинення діяльності, залученні фізичних осіб за трудовими і (або) цивільно-правовими договорами, підписану який припиняє діяльність індивідуальним підпри імателем.

Важливим фактором, що позитивно впливає на терміни ліквідації, є закріплення в нормативних актах (декрет №1) терміну для проведення перевірки державними органами (податкова інспекція, ФСЗН, Белгосстрах, митні органи) в межах 30 робочих днів з моменту повідомлення цих органів виконкомом про початок процедури ліквідації. Таким чином, власникам тепер не потрібно роками чекати проведення перевірки.

Для завершення процедури ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) представляє в реєструючий орган:

- печатки організації або заява власника майна (засновників, учасників) про їх невиготовлення або відомості про публікації оголошень про їх втрату;

- ліквідаційний баланс, підписаний членами ліквідаційної комісії (ліквідатором) і затверджений власником майна (засновниками, учасниками) або органом комерційної організації, уповноваженим на те статутом (установчим договором - для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору);

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або заява власника майна (засновників, учасників) про його втрату з додатком відомостей про публікації оголошення про втрату;

а індивідуальний підприємець:

- печатки або заяву про їх невиготовлення або відомості про публікації оголошень про їх втрату;

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію індивідуального підприємця, а при його відсутності - заява про його втрату з додатком відомостей про публікації оголошення про втрату;

- повідомлення про завершення процесу припинення діяльності із зазначенням відомостей про завершення розрахунків з кредиторами і відсутності кредиторської заборгованості за формою, встановленою Міністерством юстиції.

Варто мати на увазі, що до надання вищезазначених документів до реєструючого органу обов'язковим є здача в архів на зберігання документів, в тому числі по особовому складу, що підтверджують трудовий стаж і оплату праці його працівників.

Термін ліквідації (припинення діяльності), що встановлюється власником майна (засновниками, учасниками) або органом юридичної особи, уповноваженим статутом (установчим договором - для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору) (індивідуальним підприємцем), не може перевищувати дев'яти місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію (припинення діяльності). Даний термін може бути продовжений за рішенням зазначених осіб, але не більше ніж до дванадцяти місяців.

Юридична особа вважається ліквідованим, а діяльність індивідуального підприємця - припиненою з дати прийняття реєструючим органом рішення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців про виключення їх з цього реєстру.

КОРИСНО !!! Відомості про ліквідацію (припинення діяльності) суб'єктів господарювання, порядку пред'явлення вимог кредиторів розміщується на офіційному сайті Міністерства юстиції Республіки Білорусь і в журналі «Юстиція Білорусі».

За загальним правилом термін ліквідації (припинення діяльності), що встановлюється власником майна (засновниками, учасниками) або органом юридичної особи, уповноваженим статутом (установчим договором - для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору) (індивідуальним підприємцем), не може перевищувати дев'яти місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію (припинення діяльності). Однак даний термін може бути продовжений за рішенням зазначених осіб, але не більше ніж до дванадцяти місяців.

Безпосередньо сама процедура ліквідації детально регламентована в Положенні про ліквідацію (див. Вище), але разом з тим, при здійсненні ліквідації виникає безліч правових та організаційних питань потребують оперативного вирішення.

Так, наприклад, відповідно до статті 233 Закону про банкрутство якщо вартість майна боржника - юридичної особи, щодо якої відповідно до цивільного законодавства прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів або майно відсутнє, ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана подати в економічний суд заяву про банкрутство юридичної особи протягом одного місяця з дня виявлення цих обставин.

Власник майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) юридичної особи, його керівник і голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог, встановленого частиною другою статті 233 Закону про банкрутство, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за платіжними зобов'язаннями юридичної особи, а також зобов'язаннями , що випливають із трудових і пов'язаних з ними відносин, і по іншим видатках, встановленим статтею 141 Закону про банкрутство, в розмірі незадоволених вимог редіторов.

Наведений приклад, це лише мала частина нюансів і особливостей процедури ліквідації, без знання яких можна потрапити в неприємну або скрутну ситуацію.

Визначаючись з питанням ліквідації компанії, обов'язково розгляньте варіант звернення за допомогою до досвідчених професіоналів. У підсумку він може виявитися менш витратним і максимально вигідним для Вас.

Нерідко ліквідація підприємства вимагає додаткових знань в області банкрутства, оцінки майна, бухгалтерського обліку і т.д.

Повірте, разом Ми виробимо стратегію ліквідації юридичної особи для зниження ризиків виникнення в майбутньому несприятливих наслідків як для засновників компанії, так і для її керівника.

Юридична група "Бюро 24" оперативно і професійно надасть допомогу по:

- підготовці рішення власника юридичної особи про ліквідацію;

- подачі документів до реєструючого органу;

- публікації на сайті журналу «Юстиція Білорусі» відомостей про прийняття рішення про ліквідацію;

- стягнення дебіторської заборгованості;

- складання ліквідаційного балансу;

- здачі документів в архів;

Великий досвід дозволяє нашим фахівцям супроводити процедуру ліквідації "під ключ" в мінімальні терміни.

Звертаючись до нас, Ви отримуєте надійного партнера в особі цілої команди професіоналів.

Телефонуйте нам, і ми обов'язково домовимося з усіх аспектів майбутнього партнерства.

+375 29 626 76 84

+375 17 200 94 16

+375 17 200 94 16

Що потрібно знати перед тим, як Ви прийняли рішення про подачу заяви про банкрутство?