Реклама
Реклама
Реклама

банкрутство ип - процедура і наслідки - Народний Советнік'

 1. Б анкротство індивідуального підприємця: ознаки настання неспроможності
 2. Процедура банкрутства ІП: особливості проведення
 3. Перша з тадія процедури банкрутства ІП - спостереження
 4. Конкурсне виробництво - етап реалізації майна ІП на публічних торгах в рамках закону про банкрутство
 5. Мирова угода як альтернативний спосіб врегулювання спору між боржником і кредитором
 6. Наслідки банкрутства ІП для боржника

Банкрутство індивідуального підприємця: ознаки настання неспроможності

Процедура банкрутства ІП: особливості проведення

Перша стадія процедури банкрутства ІП - спостереження

Конкурсне виробництво - етап реалізації майна ІП на публічних торгах в рамках закону про банкрутство

Мирова угода як альтернативний спосіб врегулювання спору між боржником і кредитором

Наслідки банкрутства ІП для боржника

Б анкротство індивідуального підприємця: ознаки настання неспроможності

Для того щоб подати заяву в арбітражний суд про визнання суб'єкта банкрутом, потрібно представити незаперечні докази його неплатоспроможності Для того щоб подати заяву в арбітражний суд про визнання суб'єкта банкрутом, потрібно представити незаперечні докази його неплатоспроможності. Федеральний Закон «Про неспроможність (банкрутство)» від 26.10.2002 № 127-ФЗ встановлює точний перелік таких причин, оскільки тимчасова фінансова нестабільність діяльності ІП не може однозначно говорити про факт можливого банкрутства ВП. До доказів банкрутства відносять:

1. Нездатність задовольнити кредиторські вимоги (тобто погасити борги перед контрагентами).

Сума, яку не може виплатити ІП, повинна скласти більше 10 000 руб. протягом 3 місяців.

Однак мова йде не тільки про національну валюту, тобто рублях. Якщо кредит був виданий в іноземній валюті (в доларах США, євро, фунтах і ін.), То для точного визначення суми проводиться конвертація згідно курсу на момент подачі заяви у суд. Також кредитор не має права аргументувати заборгованість ІП на основі недійсних або оспорюваних договорів, вони повинні відповідати вимогам цивільного законодавства.

2. Нездатність виплатити обов'язкові платежі. Тобто банкрутство індивідуального підприємця може бути розпочато через несплату пенсійних, страхових внесків та податків, неповернення державного фінансування.

Процедура банкрутства ІП: особливості проведення

Процес банкрутства ІП, відповідно до закону «Про банкрутство», є більш спрощеним щодо стандартної процедури, яка передбачає виконання всіх п'яти етапів: нагляду, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, аукціону (конкурсу) і мирової угоди, оскільки виключає з неї такі кроки, як зовнішнє управління і фінансове оздоровлення. Спірним є питання про включення в процес етапу нагляду. Його необхідність визначається судом.

Банкрутство ІП також передбачає специфічний спосіб його зупинки на етапі подачі заяви в арбітражний суд. Якщо ІП і кредитори на добровільній основі складуть план погашення боргів і підприємець його виконає, то процес буде вважатися завершеним, так як боржник буде відновлений у статусі платоспроможного.

Закон також враховує, що індивідуальний підприємець - це, перш за все, громадянин, і з цим пов'язана особливість банкрутства індивідуальних підприємців:

процедура банкрутства ІП може бути розпочато, тільки якщо заборгованість мала місце у підприємницькій діяльності. Побутові та інші невиплати регулюються цивільним законодавством і відносяться до компетенції судів загальної юрисдикції.

Перша з тадія процедури банкрутства ІП - спостереження

Етап спостереження за діяльністю індивідуального підприємця в процедурі банкрутства має значення і виконує наступні завдання:

 • Нагляд дозволяє оцінити фінансову ситуацію підприємницької діяльності, підрахувати всі можливі грошові активи і провести детальну перевірку документації ІП (укладені цивільні угоди, рішення керівництва, бухгалтерські облікові документи). Це здійснює призначений арбітражним судом тимчасовий керуючий. Однак процедура банкрутства не завжди призводить до ліквідації неплатоспроможного суб'єкта. На практиці частина випадків закінчується ретельною перевіркою і звітом про нормальну діяльність ВП.
 • На етапі нагляду закон не вводить заборону на діяльність ІП, і працівники продовжують виконувати свої трудові обов'язки. Однак органи нагляду стежать за здійсненням фінансових дій такого суб'єкта - щоб уникнути втрати, приховування та передачі майна.
 • Нагляд дозволяє також перевірити законність дій керівних управителів. Якщо буде виявлено, що кризова ситуація була викликана некомпетентністю або навмисними діями таких осіб, то за рішенням арбітражного суду вони усуваються від управління.

Конкурсне виробництво - етап реалізації майна ІП на публічних торгах в рамках закону про банкрутство

Якщо після етапу спостереження арбітражний суд вирішить визнати боржника банкрутом, настає етап конкурсного виробництва. Закон передбачає термін такої процедури -6 місяців. Основні завдання даного етапу:

 • Банкрутство ІП шляхом опублікування в газеті "Коммерсант" про початок процесу його неспроможності дозволяє відшукати всіх потенційних кредиторів, повідомити їм про можливість висунення грошових вимог і участі в процесі проведення конкурсу (аукціону). Кредитори повинні пам'ятати, що ті з них, хто повідомив про свої вимоги на етапі конкурсного виробництва, можуть стати «конкурсними кредиторами». До них, як правило, відносяться активні учасники в діяльності ІП, і їх вимоги задовольняються в першу чергу (конкурсні кредитори також іменуються «привілейованими кредиторами»).
 • Для висунення вимог до «проблемному» суб'єкту закон надає кредиторам 30 днів з моменту опублікування повідомлення про початок банкрутства ІП в газеті «Коммерсант». У 2008 році газета отримала офіційний статус видання, яке надає інформацію про банкрутство будь-якого суб'єкта.
 • Особи, які вчасно подали свої грошові вимоги до ІП, збираються на колегію кредиторів. На даному засіданні вирішується порядок реалізації та розподілу арештованого майна. Тимчасовий керуючий повинен також провести інвентаризацію фінансових активів ІП: зняття коштів з банківських рахунків, продаж нерухомості і пошук інших можливих джерел для погашення боргових зобов'язань.
 • Закон дозволяє також залучення третіх осіб, які виявили бажання погасити борги підприємства і тим самим зупинити процес банкрутства ВП. Юристи з цього приводу радять неплатоспроможним суб'єктам просити допомогу у кредитних установ, інших підприємств, вітчизняних та іноземних інвестиційних фондів.

Мирова угода як альтернативний спосіб врегулювання спору між боржником і кредитором

Закон «Про банкрутство» від 26.10.2002 № 127-ФЗ передбачає можливість уникнути ліквідації ІП шляхом укладення мирової угоди. Це свого роду домовленість між неплатоспроможним суб'єктом і кредиторами про погашення боргових зобов'язань арбітражним судовим порядком. Мирова угода обмежена термінами, встановленими сторонами, і вважається виконаним і підтвердженим судом тільки в момент погашення боргів.

Аналіз судової практики показує, що суд має право відмовити сторонам у укладення такої угоди. Причиною такої відмови може стати повторний розгляд фінансового стану ВП. Якщо буде встановлено, що такий суб'єкт не здатний задовольнити хоча б 40% зобов'язань, то виникає підозра в наступних незаконних діях боржника:

 • Міністр оборони незаконно потрапив джерел погашення боргів;
 • умисне затягування процесу банкрутства;
 • намір ІП приховати можливі фінансові активи в неконтрольованих законом областях, офшорних зонах.

Наслідки банкрутства ІП для боржника

Наслідки визнання ІП банкрутом - це не тільки заплямована репутація. Закон (ст. 216 ФЗ № 127) накладає на збанкрутілого підприємця цілий ряд обмежень:

 1. Статус ІП припиняється одночасно з винесенням рішення про визнання підприємця банкрутом. В цей же момент анулюються всі ліцензії та дозволи, отримані під час підприємницької діяльності.
 2. Протягом 5 років після завершення процедури реалізації майна ІП не має права реєструватися як індвідуально підприємця. Тобто знову спробувати почати власний бізнес в статусі ІП можна буде далеко не відразу.
 3. Тимчасово стає неможливою і організація бізнесу в інших формах: протягом 5 років після реалізації майна колишній ІП взагалі не має права здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі в якості члена правління ТОВ або АТ.

Увага! Займати управлінські посади в банках та інших організаціях можна ще довше - 10 років з моменту закінчення реалізації майна або завершення процедури банкрутства, якщо торги не проводилися.

***

Процедура банкрутства ІП - це завжди економічний і правовий процес, який, перш за все, вимагає точності і ретельності виконання. Для її проведення потрібно ознайомитися з основним законодавчим актом, що регулює дане питання -Законом «Про банкрутство». Правильне дотримання всіх необхідних етапів банкрутства забезпечує максимальний захист прав як боржника, так і кредитора.

***

Більше матеріалів по темі в рубриках " банкрутство "І" ІП ".