Реклама
Реклама
Реклама

Які документи і куди надавати?

Які документи і куди зобов'язаний надати наймач?

За підсумками атестації складаються:

 • перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, що відповідають вимогам списків виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці;
 • перелік робочих місць робітниць текстильних професій, на яких за результатами атестації підтверджено умови праці, що відповідають вимогам переліку текстильних виробництв і професій для цілей професійного пенсійного страхування робітниць текстильного виробництва, зайнятих на верстатах і машинах;
 • перелік робочих місць медичних працівників, на яких за результатами атестації підтверджено умови праці, що відповідають вимогам переліку установ, організацій та посад для цілей професійного пенсійного страхування медичних та педагогічних працівників;
 • перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено шкідливі і (або) небезпечні умови праці, що відповідають вимогам списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу;
 • перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;
 • перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на доплати за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;
 • перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких за результатами атестації не підтверджені умови праці, що дають право на скорочену тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці , оплату праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також спричиняють обов'язки наймача за професійною пенсійного страхування працівників;
 • план заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.

перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, що відповідають вимогам списків виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці;  перелік робочих місць робітниць текстильних професій, на яких за результатами атестації підтверджено умови праці, що відповідають вимогам переліку текстильних виробництв і професій для цілей професійного пенсійного страхування робітниць текстильного виробництва, зайнятих на верстатах і машинах;  перелік робочих місць медичних працівників, на яких за результатами атестації підтверджено умови праці, що відповідають вимогам переліку установ, організацій та посад для цілей професійного пенсійного страхування медичних та педагогічних працівників;  перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено шкідливі і (або) небезпечні умови праці, що відповідають вимогам списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу;  перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;  перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на доплати за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;  перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких за результатами атестації не підтверджені умови праці, що дають право на скорочену тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці , оплату праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також спричиняють обов'язки наймача за професійною пенсійного страхування працівників;  план заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці

Зазначені вище переліки робочих місць і план заходів щодо поліпшення умов праці, узгоджені з профспілкою, необхідно затвердити наказом наймача.

Документи за результатами атестації подаються наймачем в місячний термін після видання наказу про затвердження атестації в управління (відділи) державної експертизи умов праці комітетів з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконавчих комітетів за місцем реєстрації наймача в електронному вигляді за допомогою автоматизованої інформаційної системи « моніторинг умов праці на виробництві », яка розміщена на сайті Міністерства праці та соціального захисту.

Що робити з документами по атестації, якщо змінився власник організації або відбулася реорганізація в цілому?

При зміні власника майна організації або її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), документи за результатами атестації робочих місць за умовами праці передаються правонаступнику згідно з законодавством.

Читати раніше - Затвердження результатів атестації робочих місць.

Які документи і куди зобов'язаний надати наймач?
Що робити з документами по атестації, якщо змінився власник організації або відбулася реорганізація в цілому?