Реклама
Реклама
Реклама

Адвокат по сімейних справах, адвокат по спадкових спорах в Дніпрі Дніпропетровськ (сімейне право і спадкові спори). Допомога юриста у справах про розлучення, поділ майна подружжя, стягнення аліментів. Адвокат по розлученню, адвокат по розділу имущест Senate.com.ua

Юридична консалтингова компанія СЕНАТ надає послуги кваліфікованих адвокатів, юристів, що спеціалізуються в сфері сімейного законодавства (адвокат по сімейних справах, юрист у сімейних справах), а також в сфері спадкового права (адвокат спадкових спорах, юрист по спадкових спорах) в Дніпропетровську і по Україна

Юридична консалтингова компанія "СЕНАТ" надає послуги кваліфікованих адвокатів, юристів, що спеціалізуються в сфері сімейного законодавства (адвокат по сімейних справах, юрист у сімейних справах), а також в сфері спадкового права (адвокат спадкових спорах, юрист по спадкових спорах) в Дніпропетровську і по Україна.

Сімейні відносини в Україні регулюються Сімейним кодексом України, який визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.

 • Сімейні стосунки можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками.
 • Сімейні відносини регулюються лише в тій частині, в якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства.
 • Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права на таємницю особистого життя їх учасників, їхнього права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя.
 • Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.
 • Жінка і чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім'ї.
 • Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 • Регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, непрацездатних членів сім'ї.
 • Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.
 • Кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист.

Дозвіл питань, конфліктних ситуацій в сімейних спорах носить емоційну напруженість, з якою клієнти не завжди можуть впоратися і прийняти правильне рішення, реально оцінити ситуацію, що склалася. Дії, що виникли після розірвання шлюбу, поділу майна часом не вимагають зволікання, виникає маса питань про необхідність визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав, визначення опікунства, стягнення аліментів, встановлення або оспорювання факту батьківства чи материнства та інші дії. Адвокати нашої компанії професійно нададуть юридичну допомогу у вирішенні сімейних спорів в Дніпропетровську.

Адвокат по сімейних справах, юрист у сімейних справах в Дніпрі (Дніпропетровську) надасть:

 • Юридична консультація адвоката по сімейних справах, юриста по сімейних справах;
 • Представництво адвоката, юриста в органах опіки та піклування;
 • Представництво адвоката, юриста в органах реєстрації актів цивільного стану;
 • Підготовка адвокатом, юристом по сімейних спорах договорів, що регулюють сімейні відносини, в тому числі шлюбних контрактів, договорів про поділ майна подружжя, сплату аліментів на дітей, припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна, інших сімейних договорів;
 • Підготовка позовних заяв та представництво адвоката, юриста у справах про розлучення, поділ майна подружжя, стягнення аліментів, визначення місця проживання дітей;
 • Послуги адвоката по сімейних справах, юриста по сімейних справах: встановлення факту проживання однією сім'єю, захист прав на майно, нажите під час спільного проживання, поділ майна подружжя, виділ частки, встановлення порядку користування майном;
 • Участь адвоката, юриста в справах про встановлення і оспорювання батьківства та материнства;
 • Участь адвоката, юриста в сімейних спорах про позбавлення батьківських прав, відібрання дитини або відновлення батьківських прав;
 • Участь адвоката по сімейних справах, юриста в сімейних справах про усиновлення дітей, визнання усиновлення недійсним, скасування рішення суду про усиновлення, позбавлення усиновлювача батьківських прав;
 • повний комплекс послуг сімейного адвоката, юриста від складання та подання позову до отримання позитивного судового рішення у справі і виконання судового рішення;
 • оскарження та перегляд судових рішень;
 • складання адвокатом, юристом по сімейних спорах процесуальних та інших документів правового характеру.

Спадкові спори в Дніпропетровську і по Україні. Адвокат спадкових спорах

Спадкові справи - сукупність правових норм, які встановлюють порядок і межі переходу прав і обов'язків померлого за правом спадкування і регулюють інші, пов'язані з цим, відносини. У спадкових справах визначається підстава спадкування: за законом, за заповітом, час і місце відкриття, коло осіб, які можуть бути спадкоємцями, і інші успадкування.

У разі відсутності заповіту, визнання заповіту недійсним, неприйняття спадщини або відмову від прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом право на спадщину отримують в порядку черговості згідно із законом.

Кваліфіковані адвокати, юристи по спадкових справах компанії Сенат нададуть юридичну консультацію по всіх виниклих питань в процесі оформлення спадщини, фахівці нашої компанії беруть участь в супроводі процедури оформлення спадщини у нотаріуса. У разі виникнення спірних питань: визнання заповіту недійсним, визнання права власності в порядку спадкування, відновлення пропущеного строку для прийняття спадщини, розділу спадкового майна між спадкоємцями, встановлення факту прийняття спадщини - адвокат, юрист по спадкових спорах надасть повний комплекс юридичних послуг по збору необхідних документів в суд, з підготовки і подання позовної заяви та подальшого супроводу судового процесу до отримання позитивного резул ьтата для клієнта. Адвокати нашої компанії мають професійний досвід у вирішенні спадкових спорів.

Юридичні послуги адвоката, юриста по спадкових спорах в Дніпропетровську:

 • консультація адвоката, юриста по спадкових спорах;
 • представництво адвоката (юриста) по спадкових спорах в органах реєстрації актів цивільного стану;
 • представництво адвоката (юриста) по спадкових спорах в органах нотаріату;
 • оскарження адвокатом (юристом) по спадкових спорах постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальних дій, видачу свідоцтва про право на спадщину;
 • послуги адвоката (юриста) з оформлення прав на спадщину;
 • послуги адвоката (юриста) з відновлення строків на прийняття спадщини, визнання права власності на успадковане майно;
 • послуги адвоката (юриста) з оскарження заповіту, спадкового договору, визнання заповіту (спадкового договору) недійсним, нікчемним, судового тлумачення заповіту (спадкового договору);
 • послуги адвоката (юриста) по виділу обов'язкової частки в спадщині, розділу і пере розділу спадщини, повернення відмерлого спадщини або компенсації його вартості;
 • послуги адвоката (юриста) щодо внесення змін до свідоцтва про право на спадщину або визнання його недійсним в судовому порядку;
 • повний комплекс послуг адвоката (юриста) по спадкових справах від складання та подання заяви про вступ у спадок (нотаріуса), позову до суду, до отримання свідоцтва про право на спадщину (позитивного судового рішення у справі і виконання судового рішення);
 • оскарження та перегляд судових рішень;
 • складання адвокатом (юристом) по спадкових справах процесуальних та інших документів правового характеру ...

Записатися на консультацію