Реклама
Реклама
Реклама

Касова книга (форма № КО-4). Завантажити бланк форми

Внутрішній аудитор. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питань в коментарях до моїх статей.

Форма № КО-4 - касова книга, затверджена «Положенням про ведення касових операцій в Україні» №637 від 15.12.2004 року, (далі Положення) і знаходиться в додатках до цього документа. Останній раз зміни в форму книги були внесені Постановою НБУ від 29.04.2009 року №252.

Згідно пункту 4.1 розділу 4 Положення всі підприємства мають касу зобов'язані вести касову книгу для забезпечення здійснення розрахунків готівкою. Сюди заносяться всі операції пов'язані з оприбуткуванням або видачею готівки з каси підприємства.

Відповідно до пункту 4.2 розділу 4 Положення, аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою. Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги, залишаються в касовій книзі. Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги, є документом, за яким касири звітують щодо руху грошей в касі. Перші і другі примірники мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Якщо виправлення зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера або його заміщує.

Пункт 4.4 розділу 4 Положення дозволяє підприємствам, за умови забезпечення належного зберігання касових документів, вести касову книгу в електронному вигляді за допомогою комп'ютерних засобів.

4 розділу 4 Положення дозволяє підприємствам, за умови забезпечення належного зберігання касових документів, вести касову книгу в електронному вигляді за допомогою комп'ютерних засобів

Касова книга (форма № КО-4). Завантажити бланк форми

Оцініть статтю