Реклама
Реклама
Реклама

Дебет-Кредит № 01 :: Розділ II. Державне регулювання бухгалтерського обліку

  1. Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку

Дебет-Кредит № 01 (10.1.2005)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

- створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

- удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Держава створює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а виконання цих встановлених єдиних правил є обов'язковим для всіх підприємств. Виконання встановлених правил ведення бухгалтерського обліку забезпечує користувачам звітності можливість сприйняття інформації, наведеної у фінансовій звітності різних підприємств, без додаткового вивчення особливостей підприємства.

2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Затверджені П (С) БО постійно доопрацьовуються, і Міністерство фінансів своїми наказами вносить зміни і доповнення до нормативно-правових актів з регламентації обліку та звітності, що сприяють їх вдосконалення.

Створено Управління методології бухгалтерського обліку - структурний підрозділ Міністерства фінансів України.

Він надає допомогу розробку і впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах, в організаціях усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) і об'єднаннях предпріятій.1

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Національним банком затверджені Правила, що визначають методологічні основи відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати, і порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку при визнанні та обліку доходів і расходов.2

4. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.

Для бюджетних установ затверджено Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, 1 спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку, встановлених Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.

Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності. У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на кількох ділянках надр, інвестор здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності.

Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській проверке.2

6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, в рамках своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.

Держава надає відповідним органам виконавчої влади повноваження з розробки правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банками, бюджетними установами, інвесторами, міністерствам.

Прикладом виконання цього пункту Закону є видані Міністерством аграрної політики України накази від 08.11.2000 р №221 «Про спеціалізовану річну бухгалтерську звітність» та від 07.03.2001 р №49 «Про затвердження регістрів та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку по журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу ».

Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку

1. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою:

- організації розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

- удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;

- методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;

- розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

При Міністерстві фінансів України постійно діє орган, який на підставі вивчення матеріалів впровадження реформи і з урахуванням особливостей розвитку господарства України в момент розробки національних стандартів обліку розглядав проекти П (С) БО, а в процесі їх застосування надає розробки для їх вдосконалення для забезпечення створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Це - методологічна рада при Мінфіні. Також методологічна рада сприяє забезпеченню навчальних закладів необхідними матеріалами і методиками з тим, щоб сприяти підвищенню кваліфікації бухгалтерів і їх перепідготовці в умовах реформації ведення обліку.

2. Методологічна рада з бухгалтерського обліку утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.

3. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів України.


Розділ III Розділ III. Організація і ведення бухгалтерського обліку
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Стаття 8-10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до ...

Питання обліку запасів   № 20 (18 Питання обліку запасів
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 року сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність і повноту визначення доходів,
витрат і фінансовог ...

Продаж автомобіля фізособі   № 20 (18 Продаж автомобіля фізособі
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль -
основний засіб - фізособі. Але в зв'язку з нею у бухгалтерів виникає
безліч питань, особливо в світлі постійно мінливого законодавства.
Відповіді на багато з таких в ...