Реклама
Реклама
Реклама

Роз'яснення з питання оподаткування виплат за договорами підряду - Audit-it.ru

  1. Прописуємо умову про компенсацію витрат в договорі підряду
  2. Утримання ПДФО з компенсацій: роз'яснення контролюючих органів
  3. Оплата виконавцю за цивільно-правовим договором витрат на проїзд, проживання, харчування та інших витрат.
  4. Надання професійного вирахування.
  5. В який момент слід утримувати ПДФО?
  6. Як відображаються виплати за цивільно-правовим договором у формі 6-ПДФО?

Автор: Абросимова Ю. В., експерт інформаційно-довідкової системи « Аюдара Інфо »

Питання компенсації витрат при укладанні цивільно-правових договорів та їх оподаткування на практиці виникають досить часто. Справа в тому, що крім оплати безпосередньо робіт підрядники пропонують замовнику відшкодовувати витрати, понесені при виконанні договору підряду: витрати на закупівлю матеріалів, проїзд і проживання, якщо виконання робіт пов'язано з поїздками, і т.п. Включати відповідні положення про компенсацію витрат в договір законодавство не забороняє. Разом з тим потрібно пам'ятати про податкові наслідки. Так, в недавньому листі Мінфін висловив думку, згідно з яким вартість оплати житла виконавцю за договором підряду об'єктом обкладення ПДФО (Лист від 23.06.2017 № 03-04-06 / 39766). Про те, які ще роз'яснення з питання оподаткування виплат за договорами підряду надійшли від контролерів, розповімо в цій консультації.

Прописуємо умову про компенсацію витрат в договорі підряду

Частиною 1 ст. 702 ЦК України встановлено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

Якщо організація укладає з фізичними особами договори підряду, за яким, наприклад, роботи будуть виконуватися в місцевості, відмінною від місця їх проживання, договором може бути передбачено, що організація компенсує витрати на проїзд до місця виконання робіт та оплату житла в місці виконання робіт зазначених осіб .

До відома: замовник не зобов'язаний компенсувати підряднику витрати, пов'язані зі службовим відрядженням, в тому обсязі, в якому вони встановлені в ст. 168 ТК РФ. Це випливає з визначення, наведеного в ст. 166 ТК РФ: службовим відрядженням визнається поїздка працівника за розпорядженням роботодавця на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Крім того, в п. 2 Положення про особливості направлення працівників у службові відрядження, затвердженого Постановою Уряду РФ від 13.10.2008 № 749, прямо сказано, що у відрядження направляються працівники, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем.

Порядок визначення ціни договору регулюється ст. 709 ЦК України. За правилами п. 1 цієї статті в договорі підряду вказуються ціна підлягає виконанню роботи або способи її визначення.

1 цієї статті в договорі підряду вказуються ціна підлягає виконанню роботи або способи її визначення

До відома: ціна роботи може бути приблизним або твердим. При відсутності інших вказівок у договорі підряду ціна роботи вважається твердою. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого ціни, а замовник - його зменшення, якщо при укладенні договору виключалася можливість передбачити повний обсяг підлягають виконанню робіт або необхідних для цього витрат.

Отже, з урахуванням наведених норм ціна в договорі формується з двох складових: самого винагороди і компенсаційної виплати, яка визначається виходячи з фактичних витрат на підставі відповідних документів. Компенсація витрат особи, що виконував роботи за договором підряду, спрямована на погашення витрат (документально підтверджених), виконаних підрядчиком і необхідних для безпосереднього виконання робіт за договором. При цьому в договорі повинен бути передбачений порядок визначення остаточної ціни.

Утримання ПДФО з компенсацій: роз'яснення контролюючих органів

Для цілей оподаткування доходом визнається економічна вигода в грошовій або натуральній формі, що враховується в разі можливості її оцінки й у тій мірі, в якій таку вигоду можна оцінити, і обумовлена ​​для фізичних осіб відповідно до гл. 23 «Податок на доходи фізичних осіб» НК РФ (ст. 41).

На підставі п. 1 ст. 210 НК РФ при визначенні податкової бази по ПДФО треба враховувати всі доходи фізичної особи, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формі. До доходів, отриманих у натуральній формі, відноситься, зокрема, оплата (повністю або частково) за фізична особа організаціями товарів (робіт, послуг) або майнових прав, в тому числі комунальних послуг, харчування, відпочинку, навчання в інтересах платника податків (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).

Щодо оплати витрат, пов'язаних з виконанням завдання, працівників, які надають організаціям послуги (виконують роботи) на підставі договорів цивільно-правового характеру, Мінфін висловився, зокрема, в Листі від 19.11.2008 № 03-04-06-01 / 344: витрати , вироблені працівником при наданні організації послуг за договором цивільно-правового характеру, безпосередньо пов'язані з одержанням ним доходу за таким договором. Оплата організацією даних витрат фізичної особи здійснюється в його інтересах.

Оплата виконавцю за цивільно-правовим договором витрат на проїзд, проживання, харчування та інших витрат.

У Листі від 23.06.2017 № 03-04-06 / 39766 Мінфін послався на норми ст. 41, 210, 211 НК РФ і прийшов до висновку, що оплата організацією за фізичних осіб, які є виконавцями за цивільно-правовими договорами, проживання в місці виконання робіт (надання послуг) визнається доходом, отриманим в натуральній формі, і такі суми включаються до податкової базу з ПДФО на підставі п. 1 ст. 211 НК РФ.

Читайте також

У Листі від 05.08.2015 № 03-04-06 / 45204 фінансисти звернули увагу, що ст. 217 НК РФ не передбачає віднесення сум відшкодування витрат за договором возмездного надання послуг, укладеним організацією з фізичною особою, до доходів, не оподатковуваних ПДФО. Тому за загальним правилом оплата (відшкодування) за фізичних осіб, що беруть участь в різних заходах, що проводяться організацією, вартості проїзду до місця їх проведення і проживання в місці їх проведення є оподатковуваним доходом таких осіб.

У Листі Мінфіну РФ від 20.03.2012 № 03-04-05 / 9-329 роз'яснено: враховуючи, що витрати на проїзд, проживання та сплату реєстраційного збору за участь в конференції платника податків при наданні організації послуг за цивільно-правовим договором безпосередньо пов'язані з наданням платником податків послуг за таким договором, оплата організацією даних витрат платника податку здійснюється в його інтересах. Отже, вони є доходом в натуральній формі і підлягають оподаткуванню.

Аналогічні висновки фінансове відомство зробило в листах від 08.08.2016 № 03-04-06 / 46423, від 16.06.2016 № 03-04-05 / 35131, від 23.01.2015 № 03-04-05 / 1733, від 01.12.2014 № 03-04-06 / 61276, від 22.09.2009 № 03-04-06-01 / 245, від 24.06.2009 № 03-04-06-01 / 145 і ін.

На відміну від Мінфіну, ФНС в Листі від 03.09.2012 № ОА-4-13 / 14633 висловила іншу думку: пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ передбачено, що до доходів, отриманих платником податку в натуральній формі, відносяться надані в його інтересах послуги на безоплатній основі або з частковою оплатою. Отже, якщо оплата послуг фізичній особі, в тому числі по проживанню в готелі і проїзду, проводиться в інтересах запросила (направила) його організації, оплата таких послуг не призводить до утворення доходу у натуральній формі, що підлягає оподаткуванню.

Якщо з фізичною особою, запрошеним на захід, організатори укладають цивільно-правовий договір на виконання робіт або надання послуг, відповідно до положень пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ об'єктом оподаткування є відповідне винагороду за виконані роботи (надані послуги). При цьому суми компенсації витрат фізичній особі за згаданим договором не визнаються об'єктом обкладення ПДФО.

Такий же висновок міститься в Листі ФНС РФ від 25.03.2011 № КЕ-3-3 / 926. При цьому фахівці відомства відзначили: зазначена позиція підтверджується матеріалами судової арбітражної практики (Визначення ВАС РФ від 26.03.2009 № ВАС-3334/09, Постанова ФАС ДВО від 16.12.2008 № ФЩЗ-5362/2008).

Є й інші рішення, в яких арбітри не вважають за потрібне утримувати ПДФО з компенсаційних виплат за цивільно-правовим договором. Так, в Постанові від 26.03.2013 № А40-37553 / 12-20-186 ФАС МО встановив, що організація оплачувала витрати на проїзд, проживання та оформлення віз фізичним особам, з якими були укладені цивільно-правові договори. При цьому арбітри вказали: оскільки інспекція не встановила той факт, що фізична особа користувалося оплаченими суспільством послугами в особистих потребах, підстави для утримання та перерахування ПДФО не виникають.

Отже, як бачите, в разі прийняття рішення не утримувати ПДФО з компенсації витрат за цивільно-правовим договором податковий агент може відстояти свою правоту при зверненні до суду. Тим більше що аналогічної думки дотримується ФНС.

Однак слід пам'ятати, що відповідно до пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ податкові органи з питань застосування податкового законодавства зобов'язані керуватися письмовими роз'ясненнями Мінфіну. Крім того, і арбітри не завжди стають на бік організації (див., Наприклад, Постанова АС ПО від 15.12.2014 № Ф06-17918 / 2013 по справі № А12-1984 / 2014 року).

Більш того, є безпечний спосіб не платити ПДФО з суми компенсації витрат: платник податків вправі звернутися до податкового агента за професійними відрахуваннями.

Надання професійного вирахування.

У Листі від 29.04.2013 № 03-04-07 / 15155 Мінфін вказав, що при виникненні у фізичних осіб - виконавців за цивільно-правовими договорами доходу в натуральній формі, що підлягає оподаткуванню ПДФО, цей податок повинен утримуватися організацією за рахунок виплат, вироблених в оплату таких договорів. Разом з тим чиновники звернули увагу на ту обставину, що у випадках, якщо витрати на проїзд та проживання з метою надання послуг за договором цивільно-правового характеру були понесені самим платником податків, такий платник податків відповідно до п. 2 ст. 221 НК РФ має право на отримання професійного податкового вирахування з ПДФО в сумі таких витрат, підтверджених документально.

Про право фізичної особи заявити професійні відрахування йдеться і в листах Мінфіну РФ від 08.08.2016 № 03-04-06 / 46423, від 16.06.2016 № 03-04-05 / 35131, від 23.05.2016 № 03-04-06 / 29397.

В який момент слід утримувати ПДФО?

Податок треба утримувати під час кожної виплати: і з авансу, і з винагороди за вже виконану роботу. Відповідні роз'яснення представлені Мінфіном в Листі від 28.08.2014 № 03-04-06 / 43135.

До відома: якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі результатів роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений термін, або за згодою замовника достроково (ст. 711 ГК РФ). Підрядник має право вимагати виплати йому авансу або завдатку тільки у випадках і розмірі, які вказані в законі або договорі підряду.

Як відображаються виплати за цивільно-правовим договором у формі 6-ПДФО?

Виплати за договорами підряду відображаються в формі 6-ПДФО за той період, в якому були зроблені виплати (аванс або винагороду), при цьому дата підписання акту виконаних робіт до відповідного договору значення не має (листи ФНС РФ від 26.10.2016 № БС-4 -11/20365, від 17.10.2016 № БС-3-11 / 4816 @).

Дані заповнюються таким чином.

Розділ 1

У рядку 020 вказується загальна сума виплат за всіма договорами в звітному періоді (разом з ПДФО)

У рядку 030 відображаються надані в звітному періоді професійні відрахування

У рядках 040 і 070 наводиться ПДФО, обчислений і утриманий з виплат за договорами в звітному періоді

Розділ 2.

В окремому блоці рядків 100 - 140 відображаються всі виплати за договорами, вироблені в один день

У рядках 100 (дата фактичного отримання доходу) та 110 (дата утримання податку) проставляється дата виплати

У рядку 120 (термін перерахування податку) вказується наступний робочий день після виплати (Лист Мінфіну РФ від 01.02.2017 № 03-04-06 / 5209)

У рядку 130 показується сума фактично отриманого доходу (разом з ПДФО)

У рядку 140 фіксується сума утриманого ПДФО

Зверніть увагу: якщо виплати за договором підряду зроблені в останній робочий день звітного періоду, вони не відображаються в розд. 2 розрахунку за даний період, а будуть включені в розрахунок за наступний період (Лист ФНС РФ від 02.11.2016 № БС-4-11 / 20829 @).

Приклад.

Договором підряду від 22.05.2017 передбачена виплата винагороди в розмірі 48 000 руб. і компенсації витрат на проїзд виконавця в сумі 20 000 руб. При цьому винагорода виплачується в два етапи: аванс в розмірі 24 000 руб. (після підписання договору) і остаточний розрахунок (після підписання акту здачі-прийому робіт).

Аванс був виплачений 22.05.2017 в сумі 20 880 руб. (за вирахуванням ПДФО - 3 120 руб., податок перерахований в той же день). Акт здачі-прийому робіт підписаний 31.05.2017. При цьому підрядник представив замовнику заяву на професійний вирахування і документи, що підтверджують витрати на проїзд на суму 20 000 руб.

30.06.2017 з виконавцем проведений розрахунок за договором підряду і йому виплачено винагороду з урахуванням компенсації витрат на проїзд (за вирахуванням ПДФО) в розмірі 43 480 руб. ((24 000 + 20 000) руб. - (24 000 - 20 000) руб. Х 13%). ПДФО перераховано до бюджету 03.07.2017.

Відобразимо виплати за договором підряду в формі 6-ПДФО.

У розділі 1 форми 6-ПДФО за перше півріччя 2017 року зв'язку із здійсненням виплат за договором підряду інформація буде відображена при формуванні загальних показників:

  • по рядку 020 «Сума нарахованого доходу» - 68 000 руб .;

  • по рядку 030 «Сума податкових вирахувань» - 20 000 руб .;

  • по рядку 040 «Сума обчисленого податку» - 6 240 руб .;

  • по рядку 070 «Сума утриманого податку» - 6 240 руб.

У розділі 2 форми 6-ПДФО за перше півріччя 2017 року оформлено окремий блок рядків 100 - 140.

У розділі 2 форми 6-ПДФО за дев'ять місяців 2017 року зазначається таке.

* * *

Отже, найбільш зручним з точки зору сплати податків є варіант оформлення договору підряду, коли ціна в ньому складається з двох складових: безпосередньо винагороди і компенсаційної виплати, яка визначається виходячи з фактичних витрат на підставі підтверджуючих документів. При цьому в договорі повинен бути передбачений порядок визначення остаточної ціни і виплати винагороди. Що стосується обкладення ПДФО компенсації витрат виконавця за договором цивільно-правового характеру на проживання, проїзд, харчування і т. П., Фінансове відомство дотримується думки, що такі виплати проводяться в інтересах фізичної особи, є доходом в натуральній формі і підлягають оподаткуванню. Є судова практика, згідно з якою ці виплати не обкладаються податком. Однак до суду справа можна не доводити: при тому, що Мінфін наполягає на обкладення ПДФО компенсації витрат за цивільно-правовим договором, в той же час він дозволяє заявити професійні відрахування з ПДФО по витратах, пов'язаних з виконанням робіт за договором підряду.

В який момент слід утримувати ПДФО?
Як відображаються виплати за цивільно-правовим договором у формі 6-ПДФО?
Як відображаються виплати за цивільно-правовим договором у формі 6-ПДФО?