Реклама
Реклама
Реклама

Як оформити довіреність?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Замовити консультацію

Для здійснення певних юридично значимих дій, укладення угод від імені однієї особи іншим або здійснення представництва однієї особи в державних органах або перед іншими особами необхідно, щоб представник мав можливість підтвердити свої повноваження на вчинення таких дій.

Тобто для представництва особи або здійснення від його імені іншою особою певних дій необхідно оформити спеціальний документ , Який підтвердить його повноваження. Звичайно, таким документом є доручення .

У сучасному суспільстві значення довіреності є величезним і потреба в її оформленні виникає у кожного другого громадянина нашої країни.

Так, для представництва особи в суді чи інших органах юристом обов'язково необхідна довіреність і про це відомо майже кожному. Однак навіть для представництва в суді особи його близьким родичем, наприклад, замість особи в судовому засіданні від його імені бажає брати участь брат, мама або дядько, необхідно мати довіреність, що підтверджує наявність повноважень у такого родича.

Довіреність необхідна для укладення будь-яких договорів від імені іншої особи. працівник юридичної особи може виступати від його імені в контролюючих чи інших органах або вступати в різні стосунки з юридичними і фізичними особами також тільки при наявності довіреності на вчинення відповідних дій.

Що таке довіреність?

Цивільне законодавство України визначає довіреність як письмовий документ, що видається однією особою іншій для здійснення представництва перед третіми особами.

Виділяємо кілька важливих особливостей довіреностей.

По-перше, довіреність оформляється в письмовому вигляді. Законодавець визначає, що довіреність повинна бути в тій формі, що і угода. Отже теоретично для укладення угоди в усній формі довіреність також може бути оформлена тільки усно. Однак це швидше виняток, ніж правило, адже більшість угод, що вимагають довіреності, повинні бути укладені з дотриманням письмової форми.

По-друге, довіритель, тобто особа, від імені якого буде здійснювати певні дії представник, і безпосередньо представник повинні бути повністю дієздатними.

По-третє, в довіреності вказується термін її дії. Найчастіше доручення видається терміном на один рік. Якщо термін дії довіреності не визначений, то вона діє до моменту її припинення. Підстави припинення довіреності визначені законом. Серед них, наприклад, скасування довіреності особою, яка її видала, смерть довірителя тощо.

По-четверте, згода представника на оформлення довіреності на його ім'я, а також його присутність при її оформленні не є обов'язковим. Однак представник може відмовитися діяти на підставі виданої йому довіреності. Також представник не має права діяти в своїх інтересах або в свою користь.

зміст доручення

У довіреності насамперед вказуються повністю прізвище, ім'я та по батькові довірителя та представника, а також їх паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Обов'язково вказується повний перелік повноважень представника і дій, які він має право вчиняти від імені особи, інтереси якого він представляє.

Наприклад, якщо в довіреності, виданої для здійснення представництва інтересів особи в суді, серед повноважень не вказано право представника відмовитися від позову, то і вчинити таку дію в ході судового розгляду справи він не має права.

Крім того, представник повинен діяти в інтересах довірителя, а перевищення наданих йому повноважень має бути схвалено довірителем.

Важливим є визначення терміну дії довіреності, дата її складання і підпис довірителя. Особливу увагу слід звернути саме на дату здійснення довіреності, адже її відсутність спричиняє за собою визнання такого доручення незначною.

Нотаріальне посвідчення довіреності

У деяких випадках довіреність потребує нотаріального посвідчення. Для оформлення довіреності в порядку передоручення нотаріальне посвідчення обов'язково, що прямо передбачено законом .

Для участі представника в судовому засіданні також вимагається нотаріальне посвідчення довіреності.

Перевагою звернення до нотаріуса за посвідченням доручення є те, що довірителю не потрібно складати самому текст довіреності. Нотаріус має приклади доручень і оформить її відповідно до побажань клієнта. Можна виділити і недолік. Послуги нотаріуса платні, а отже довіритель повинен заплатити за вчинення нотаріальних дій.

Однак закон встановлює випадки, коли засвідчити довіреність може інше, крім нотаріуса, особа. Так, довіреність особи, яка перебуває в установі відбування покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи. Довіреність особи, яка проживає в місцевості, в якій відсутні нотаріуси, може бути посвідчена посадовою особою органу місцевого самоврядування (сільської чи селищної ради), за винятком здійснення деяких дій, зокрема розпорядження нерухомим майном або корпоративними правами.

Довіреність на отримання зарплати, пенсії або інших виплат особи може бути посвідчена керівником установи, яка вчиняє виплату грошових коштів. Наприклад, довіреність на отримання пенсії замість пенсіонера завіряється начальником органу Пенсійного фонду, на обліку в якому перебуває пенсіонер.

Схожі статті:

Як повернути борг?

Як оформити інвалідність?

Як правильно написати розписку: роз'яснення юриста

Що таке довіреність?
Як оформити інвалідність?