Реклама
Реклама
Реклама

Складено рейтинг найбільших вузів Казахстану за критерієм «справедлива ціна»

дослідницьке агентство «Рейтінг.kz» склало рейтинг найбільших казахстанських вузів за критерієм «справедлива ціна», повідомляє Zakon.kz.

Дослідження проводилося в кілька етапів. На першому етапі проводився збір офіційної інформації про вартість навчання в великих казахстанських вищих навчальних закладах. Збір інформації проводився шляхом направлення офіційного запиту від імені ОФ «ІА« Рейтінг.kz »в адміністрацію ВНЗ з проханням надати офіційний прейскурант цін на навчання для вступників у 2012 році. Далі розраховувалася середня вартість за всіма спеціальностями за весь період навчання у вузі.

На основі отриманих даних проводилося ранжування вищих навчальних закладів за середньою вартістю навчання. Вузам, з тих чи інших причин, які не надали офіційні дані про вартість навчання в ранжируванні було присвоєно останнє - 20 місце.

На другому етапі проводився розрахунок коефіцієнта відповідності критерію «Справедлива ціна» і ранжирування вузів на підставі цього критерію: отриманого оцінного бала співвідношення якості і ціни (чим нижче бал, тим вище підсумковий результат).

У процесі збору інформації про вартість навчання в найбільших вузах Казахстану, дослідницька група виявила, що на більшості офіційних сайтах казахстанських вузів відсутня інформація про поточну вартість навчання. Беручи до уваги цей факт, аналітичною групою було прийнято рішення доповнити дослідження щодо визначення справедливої ​​ціни аналізом прозорості та інформативності сайтів найбільших казахстанських вузів.

Для оцінки прозорості та інформативності сайтів було відібрано 13 критеріїв. Кожен з критеріїв оцінювався від 0 до 5 балів. Далі бали за кожним критерієм підсумовувалися, і виводилося підсумкове кількість набраних сайтом балів. Для наочності вираховувати процентне співвідношення отриманого результату до максимально можливої ​​кількості балів.

На відміну від рейтингу якості найбільших вузів, в рейтингу по співвідношенню якість-ціна, окремі регіональні вузи займають лідерське становище за результатами ранжирування.

Так, кращий результат по співвідношенню якість-ціна показав Східно-Казахстанський державний технічний університет імені Даулет Серікбаева (ВКГТУ). За результатами дослідження якості найбільших казахстанських вузів даний навчальний заклад було визнано кращим регіональним вузом (9 місце в рейтингу). За результатами збору інформації про вартість навчання даного вузу виявився одноосібним лідером.

При цьому слід зазначити, що коло потенційних клієнтів даного навчального закладу, як і інших регіональних вузів в основному, обмежується випускниками відповідної області. Більшість абітурієнтів розглядає для навчання тільки вузи рідної області, а також міст Алмати і Астани.

Рекордно низька середня вартість навчання в ВКГТУ також частково пояснюється дефіцитом абітурієнтів. Прикордонні вузи Росії є для випускників східного Казахстану вкрай привабливими в порівнянні не тільки з ВКГТУ, але і з визнаними лідерами вітчизняної вищої освіти. Крім того, протягом навчального року вузи Росії постійно ведуть роз'яснювальну роботу серед випускників ВКО, заманюючи їх пільговими умовами для вступу і якісною освітою. Дана практика посилює проблему міграції і сприяє наростанню дефіциту кваліфікованих кадрів в промисловому регіоні.

Примітно, що в трійку лідерів рейтингу увійшов ще один регіональний вуз - Карагандинський державний університет імені Букетова. Вартість навчання в даному вузі вище тільки ніж в ВКГТУ. При цьому карагандинський вуз поступається вузу-лідеру за критерієм якості три позиції.

Кращі результати серед алматинских вузів показали:

- Казахський національний університет імені аль-Фарабі (2 місце);

- Казахський національний технічний університет (4 місце).

Дані вузи знаходяться в числі лідерів за якістю і на середньому рівні за вартістю навчання.

Кращі результати серед приватних вузів за рахунок високих результатів за якістю освіти показали Університет КІМЕП і Міжнародна Академія Бізнесу (5 і 6 місця відповідно), при тому, що вартість навчання в цих вузах одна з найвищих.

Групу аутсайдерів в даному дослідженні залишили такі вузи як, Каспійський державний університет технології та ініжінірінга (КГУТІ) імені Ш. Есенова, Університет «Туран», Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Казахський національний аграрний університет, ЦАУ, Казатком імені Тинишпаева (колиш. АлІІТ , ААДІ), ЮКГУ імені М. Ауезова (20-26 місця відповідно). Необхідно відзначити, що низькі місця більшості вузів з групи-аутсайдерів обумовлені їх небажанням надавати інформацію про вартість навчання. Мотивування і характер відмови в наданні інформації від вузу до вузу істотно різняться.

наприклад:

- співробітники університету «Туран» принципово відмовилися надавати інформацію для дослідження;

- співробітники Казатком і ЮКГУ в грубій формі відмовили ОФ «ІА« Рейтінг.kz »в наданні інформації;

- адміністрація ЦАУ в особі її ректора зробила це в коректній формі в ході особистої зустрічі співробітників ОФ «ІА« Рейтінг.kz ».

прозорість сайтів

Як згадувалося раніше, в якості одного з джерел інформації про вартість навчання у вузах були використані офіційні сайти ВНЗ в інтернеті. У процесі дослідження з'ясувалося, що вартість навчання доступна на сайтах лише 11 вузів з досліджуваних 26-ти. Тобто більшість сайтів ВНЗ не надає навіть первинної інформації для абітурієнтів та студентів. У наведеній нижче таблиці демонструється частка наявної інформації на сайтах вузів від максимально можливого показника.

З представленої інформації випливає, що тільки Казахстансько-Британський технічний університет, Східно-Казахстанський державний технічний університет імені Даулет Серікбаева (ВКГТУ), Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова показали задовільний результат (54%, 52% і 52% відповідно), інші ж учасники дослідження отримали оцінку «незадовільно».

Сайти вузів-аутсайдерів рейтингу зроблені за принципом сайтів-візиток і практично не мають корисної інформації для абітурієнтів.

Низькі оцінки сайтів багатьох вузів в рейтингу обумовлені зневажливим ставленням керівництва вузів до державної мови (Туран, UIB) У кращому випадку вузи дублюють інформацію, опубліковану російською мовою частково. На сайтах окремих приватних вузів в принципі відсутня можливість вибору мови. Зокрема це відноситься до сайту МАБ і АУЕС.

Виявлені установки керівництва ряду вузів по відношенню до державної мови прямо суперечать доручень Президента спрямованим на підвищення його ролі і розширення сфери застосування. Замість того щоб закладати в студентах шанобливе ставлення до державної мови, керівництво вузів демонструє до нього своє зневажливе ставлення. В наш час, коли інтернет-сайти є основним джерелом інформації для молоді, дані факти можна розцінювати як дискримінацію абітурієнтів за мовною ознакою.

Результати дослідження демонструють, що в Казахстані склався досить різноманітний ринок послуг у сфері вищої освіти. Ціни на навчання в різних вузах суттєво різняться.

Якість навчання в вузах, як правило, прямо пропорційно вартості навчання в них. Тобто чим більше абітурієнт або його батьки вкладають коштів у вищу освіту, тим вище ймовірність успішного працевлаштування та побудови кар'єри в майбутньому.

Абітурієнтам і батькам, обмеженим в засобах зробити вибір вузу істотно складніше. Здобути кращу освіту за прийнятну ціну в Казахстані неможливо, тому неминучі компроміси. Результати дослідження демонструють, що в такому випадку варто надходити в хороший регіональний вуз, а не в поганій алматинский або Астанинський. Однак і в цьому випадку є свої витрати: влаштуватися на престижну роботу в столиці або в Алмати з регіональним дипломом практично неможливо.

Результати дослідження інформативності сайтів свідчать про те, що більшість вузів не є клієнтоорієнтованими і продовжують працювати за принципом: «нікуди не подінуться, все одно прийдуть і будуть вчитися». Вузи не враховують той факт, що найближчим часом конкуренція за абітурієнтів між ними буде зростати за рахунок двох основних факторів:

- частка випускників виїжджають за кордон для здобуття вищої освіти постійно збільшується;

- з 2012 року до вищих навчальних закладів починають надходити абітурієнти, які народилися в період демографічної кризи 1995-2005 років. У цей період щорічна народжуваність була на рівні від 217 до 278 тисяч чоловік.

Для порівняння - в 1990 році в Казахстані народилося 362 тисячі чоловік. Пік дефіциту абітурієнтів для казахстанських вузів доведеться на 2014-2019 роки. У цей період до вузів будуть надходити абітурієнти, які народилися в 1998-2002 роках, коли щорічна народжуваність була на рівні менше 230 тисяч.

Якщо перша проблема лежить на поверхні, то другу вважають за краще або не помічати, або замовчувати, проте вона неминуче набере свою актуальність. Існує два варіанти розвитку ситуація в кризові для вузів роки:

1. Конкуренція між вузами в цей період зросте, і на плаву залишаться лише найкращі навчальні заклади.

2. Вузи вирішуватимуть проблему дефіциту абітурієнтів за рахунок підвищення цін на навчання.

У разі розвитку ситуації за другим сценарієм, збільшиться потік абітурієнтів виїжджають для отримання освіти за кордон, що тільки погіршить ситуацію.

Так чи інакше, система вищої освіти Казахстану стоїть на порозі передкризового періоду, який може бути використаний або для оздоровлення галузі, або для її остаточного занепаду. Багато що в даному випадку буде залежати від позиції і рішучості Міністерства освіти і науки. З року в рік уповноважений орган констатує необхідність скорочення кількості вузів, однак реально дуже мало відкликає ліцензій, побоюючись соціальних потрясінь. Нерішучість Міністерства у вирішенні вузлових проблем галузі в майбутньому сприятиме подальшій деградації системи вищої освіти.

Нерішучість Міністерства у вирішенні вузлових проблем галузі в майбутньому сприятиме подальшій деградації системи вищої освіти


Більше новин в Telegram-каналі «Zakon.kz» . Підписуйся!