Реклама
Реклама
Реклама

СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВ. ЩО ЦЕ, ЯК ФОРМУЄТЬСЯ, НА ЩО ВПЛИВАЄ?

  1. У багатьох українських власників бізнесу виникає питання: ЯКИМИ САМЕ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ МОЖНА...
  2. ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ТОВ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ наступні об'єкти:

30.06.2017

2017

Статутний фонд ТОВ - це інвестування власниками грошових коштів, продуктів інтелектуальної власності, рухомого і нерухомого майна, для забезпечення продуктивного існування ТОВ. На сьогоднішній день, законодавство України не встановлює мінімальний розмір статутного фонду ТОВ. За рішенням власників, це може бути одна гривня, і навіть одна копійка.

Слід зазначити, що розмір статутного фонду може свідчити про престижність і надійності в очах партнерів і клієнтів. Саме через це, підприємствам, які планують працювати з великими партнерами, слід збільшити розмір статутного фонду.

Статутний фонд ТОВ і подальші внески в нього з боку учасників не є прибутком і, отже, не обкладається податками, внаслідок чого збільшення статутного фонду ТОВ, дозволить поставити на баланс ТОВ додаткові матеріальні кошти без додаткових податкових витрат.

У багатьох українських власників бізнесу виникає питання: ЯКИМИ САМЕ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ МОЖНА ФОРМУВАТИ СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВ?

Внеском власників до статутного фонду ТОВ можуть бути будинки, квартири, будинки, споруди, незакінчені будівельні об'єкти. З рухомого майна, можна вносити грошові кошти, машини, обладнання, цінні папери та інші матеріальні цінності. Також в статутний фонд ТОВ можна вносити предмети інтелектуальної власності.

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ТОВ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ наступні об'єкти:

бюджетні кошти; векселі; кошти отримані в кредит і під заставу; майно державних підприємств, яке відповідно до закону не підлягає приватизації; права на земельну частку (пай), майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом;

Важливо звернути увагу на наступне:

У разі, якщо учасником ТОВ не була оплачена його частка в статутному капіталі до закінчення першого року з дня державної реєстрації, загальні збори учасників ТОВ має повне право здійснити ряд наступних дій:

  1. Виключити зі складу ТОВ вищевказаного учасника;
  2. Зменшити розмір статутного фонду;
  3. Прийняти рішення про ліквідацію ТОВ.

Також слід торкнутися чимало важливого питання: НА ЩО ВПЛИВАЄ РОЗМІР ЧАСТКОЮ УЧАСНИКІВ В СТАТУТНОМУ ФОНДІ?

В першу чергу розмір частки учасника в статутному фонді ТОВ впливає на розмір дивідендів, які учасник може отримати з прибутку товариства після закінчення року. Також, власник, який має велику частку в статутному фонді ТОВ - має більше голосів на загальних зборах учасників ТОВ, отже, він може прийняти будь-яке необхідне рішення.

Як показує практика, в процесі здійснення господарської діяльності, у власника підприємства часто виникає необхідність змінити розмір статутного фонду (Статутного капіталу). Фахівці Центру реєстрації та підтвердження фінансової Підприємств якісно і оперативно підготують для Вас всі необхідні документи і проведуть реєстрацію змін розміру статутного фонду.