Реклама
Реклама
Реклама

Порядок ведення бухгалтерського обліку та спрощеної звітності ТОВ та ВП на ССО в 2018 році: що здається і як заповнюється

 1. Спрощена система оподаткування (ССО)
 2. Платники податків і платежі
 3. Таблиця: деякі коди КВЕД, за якими підприємства вправі використовувати знижені тарифи
 4. Об'єкти оподаткування, податкова база
 5. Правила визначення і визнання доходів і витрат при УСН
 6. Податкова звітність на спрощену систему оподаткування
 7. Податковий і звітний період, податкові ставки
 8. Правила розрахунку і сплати податку
 9. Податкова декларація
 10. Правила та зразок заповнення, нульова звітність
 11. Правила подання податкової декларації
 12. Правила внесення змін в податкової декларації
 13. Відповідальність за Порушення при наданні відомостей
 14. приклад розрахунку
 15. Ведення бухгалтерського обліку та звітності на ССО
 16. Особливості ведення бухобліку та подання звітності на ССО
 17. Таблиця: показники балансу за спрощеною формою і коди
 18. Таблиця: показники звіту про фінансові результати за спрощеною формою і коди
 19. Податковий облік: форма і правила заповнення, зразки
 20. Фотогалерея: зразок заповнення КУДіР на ССО

В умовах ринкової економіки спостерігається розширення прав і повноважень комерційних організацій і приватних компаній, і навіть підвищення їх значення для регулювання суспільної життєдіяльності. Для розвитку бізнесу в нашій країні розроблені пільгові фіскальні режими. Найбільш популярна сьогодні спрощена система оподаткування (ССО). Вона покликана забезпечити сприятливий економічний клімат для діяльності і безліч інших переваг, проте не кожне підприємство має можливість і необхідність ними скористатися.

Спрощена система оподаткування (ССО)

Спрощена система допомагає оптимізувати оподаткування: спростити облік і отримати додаткову вигоду. Завдяки вибору такої пільги підприємство позбавляється від податків на майно і на прибуток організацій, ПДВ, а підприємець знаходить можливість звільнитись від податків на майно і доходи фізичних осіб.

Платники податків і платежі

Перекладене на спрощену методику підприємство, яке не має додаткових податкових баз (транспортні засоби, земельні ділянки, нерухомість, відображена в кадастровому обліку), зобов'язана здійснювати перераховані нижче платежі:

 1. Єдиний податок, що сплачується щоквартально авансовими платежами за звітні періоди - в терміни не пізніше 25 числа наступного місяця, за наслідками податкового періоду - не пізніше 30 квітня наступного року.
 2. Страхові внески за своїх працівників. Їх тарифи в 2018 році такі: на обов'язкове пенсійне страхування - в розмірі 20%, на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, на обов'язкове медичне страхування - 0%, якщо доходи за податковий період не перевищують 79 млн рублів.

При цьому код вашого бізнесу повинен перебувати серед пільгових КВЕД. До них відносяться, наприклад, коди з:

 • розділу 10 «Виробництво харчових продуктів»;
 • розділу 13 «Виробництво текстильних виробів»;
 • розділу 14 «Виробництво одягу»;
 • розділу 15 «Виробництво шкіри та виробів зі шкіри»;
 • розділу 16 «Обробка деревини та виробництво виробів з дерева»;
 • розділу 20 «Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів»;
 • розділу 21 «Виробництво лікарських засобів і матеріалів, що застосовуються в медичних цілях»;
 • розділу 22 «Виробництво гумових та пластмасових виробів»;
 • розділу 23 «Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції»;
 • розділу 25 «Виробництво готових металевих виробів»;
 • розділу 28 «Виробництво машин і обладнання».

Таблиця: деякі коди КВЕД, за якими підприємства вправі використовувати знижені тарифи

Порядок і вимоги, процедура перекладу на ССО

Після прийняття висновку про переведення обліку на спрощену систему слід повідомити податкову інспекцію про свій вибір до 31 грудня поточного року. Можливість застосовувати нові правила з'являється з настанням наступного року. Заяву можна подати особисто, але досить направити поштою документ, в якому міститься інформація про найбільш зручною варіанті, а також про те, яка залишкова вартість основних засобів і розмір доходів за станом на 1 жовтня поточного року. З цього випливає, що можливість змінити спосіб сплати податків надається лише в останні місяці року: жовтень - грудень.

Нові підприємства можуть заявити про вибір пільгової системи до закінчення 30 календарних днів після того, як встали на облік в органі податкової служби. Тоді вони вважаються використовують спрощену систему з дати реєстрації. Для отримання можливості перейти на цей пільговий порядок важливо забезпечити дотримання безлічі вимог.

В умовах ринкової економіки спостерігається розширення прав і повноважень комерційних організацій і приватних компаній, і навіть підвищення їх значення для регулювання суспільної життєдіяльності

Умови застосування ССО для підприємств і індивідуальних підприємців

Підприємства, що переходять на ССО, зобов'язуються не займатися видами діяльності, представленими в установленому законом переліку. «Спрощенки» не можуть використовувати:

 • банки;
 • страховики;
 • недержавні пенсійні фонди;
 • інвестиційні фонди;
 • професійні учасники ринку цінних паперів;
 • ломбарди;
 • займаються виробництвом підакцизних товарів, а також видобутком та реалізацією корисних копалин, за винятком загальнопоширених корисних копалин;
 • здійснюють організацію і проведення азартних ігор;
 • нотаріуси, які займаються приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також інші форми адвокатських утворень;
 • які є учасниками угод про розподіл продукції;
 • перейшли на систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок);
 • іноземні організації;
 • мікрофінансові організації;
 • приватні агентства зайнятості, які здійснюють діяльність з надання праці працівників (персоналу).

Є й інші обмеження. У структурі капіталу товариства, що використовує ССО, дозволяється не більше 25% пайової участі сторонніх компаній (це обмеження не враховується щодо деяких держустанов і НКО, перерахованих в пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, а також не застосовується по відношенню до ІП ).

«Спрощене» підприємство зобов'язане мати середню чисельність працівників не більше ста чоловік, і навіть не повинно мати в своїй структурі філії.

Основним засобам організації не слід мати залишкової вартості, що перевищує 150 млн руб. Вона визначається за результатами бухгалтерського обліку. При обліку беруться під увагу і основні засоби, які визнаються амортизируемим майном з податкового обліку. При цьому ця вимога застосовується і до ІП, що підтверджується Листами Мінфіну (зокрема, від 20.01.2016 N 03-11-11 / +1656) і позицією вищих судових органів (див. Рішення Верховного Суду РФ від 02.08.2016 у справі N АКПІ16 -486).

Загальний обсяг доходів підприємства за календарний рік слід тримати в межах 120 млн руб. - це встановлене значення не підлягає індексації аж до 2020 року. Для отримання можливості перевестися на спрощену методику з 2019 року компанії потрібно провести підрахунок доходів за 9 місяців 2018 року і переконатися, що вони не вище 112,5 млн руб. (Для ІП показники за обсягом доходів за попередні періоди не встановлені).

Об'єкти оподаткування, податкова база

При переведенні справи на спрощені податки важливим етапом стає обрання оподатковуваного об'єкта. Пропонується дві альтернативи розрахунку єдиного податку і дві ставки:

 • при об'єкті оподаткування "доходи" податок сплачується з загального обороту, розмір податку становить 6%;
 • при об'єкті «доходи мінус витрати» податок сплачується з чистого прибутку організації, розмір його становить 15%.

Податкова база - це основа для розрахунку податкової суми, кількісне, тобто грошове, втілення об'єкта оподаткування.

Платнику надано можливість щорічно вибирати, який об'єкт стане обкладатися податком. Для цього слід зайнятись аналізом фінансових результатів за останні 9 місяців.

Вибір об'єкта оподаткування при використанні ССО залежить від співвідношення між доходами та витратами

Підприємству, в якому витрати перевищують 60%, вигідно сплачувати податки з доходів за мінусом витрат.

За підсумками року їм також слід в обов'язковому порядку проводити розрахунок:

 • мінімального податку, що становить 1% від доходу і підлягає сплаті (коли компанія перебуває в положенні збитку);
 • рівності доходів і витрат;
 • якщо мінімальний податок вище суми єдиного податку.

Обрання різновиди 15% при таких подіях оптимально, так як 1% вийде меншою величиною в порівнянні з 6%. Але бувають і такі випадків, коли вибирається 6%, хоча вигідніше виплатити 15%, пояснюється це скороченням трудомісткості розрахунків.

Правила визначення і визнання доходів і витрат при УСН

Єдиний порядок обліку доходів і витрат при спрощеному режимі не залежить від вибору оподатковуваного об'єкта. Доходами в цьому випадку вважаються:

 • виручка від продажу товарів, робіт, послуги, майна і майнових прав;
 • позареалізаційні доходи.

Доходи визнаються за рахунок касового методу. Тобто безпосередньо при отриманні коштів на банківський рахунок або в касу підприємства, прийнятті майна або майнових прав бухгалтерія повинна зафіксувати значення суми доходу в Книзі обліку доходів і витрат.

При визначенні об'єкта оподаткування «спрощеним» податком не враховуються доходи, передбачені ст. 251 НК РФ. Крім того, не враховуються доходи у вигляді отриманих дивідендів, якщо їх оподаткування вироблено відповідно до положень статей 214 і 275 НК РФ.

Якщо використовується методика сплати доходів за мінусом витрат, витратами визнаються всі пункти вичерпного переліку, наведеного в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. У нього, наприклад, входять:

 • витрати на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів, а також на добудову, дообладнання, реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння основних засобів;
 • витрати на нематеріальні активи;
 • витрати на ремонт основних засобів (в тому числі орендованих);
 • орендні (в тому числі лізингові) платежі за майно;
 • матеріальні витрати;
 • витрати на оплату праці, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за перші три дні хвороби працівника;
 • вхідний ПДВ за оплаченими товарами (роботами, послугами);
 • відсотки по кредитах і позиках, а також витрати на послуги кредитних організацій;
 • витрати на забезпечення пожежної безпеки;
 • консульські, аеродромні збори, збори за право в'їзду, проходу, транзиту автомобільного та іншого транспорту, користування морськими каналами, іншими подібними спорудами та інші аналогічні платежі і збори;
 • плата державному чи приватному нотаріусу за оформлення документів в межах затверджених тарифів.

Коли оподатковуваним об'єктом заявлені доходи, витрати враховувати не потрібно. Проте сам податок дозволяється скоротити на величину перерахованих платежів:

 • страхових внесків, сплачених за працівників;
 • фіксованих внесків за себе;
 • посібників, виплачених за перші три дні хвороби;
 • платежів (внесків) за договорами добровільного особистого страхування, укладеним зі страховими організаціями.

Що сплачується сума може бути скорочена максимум удвічі. Крім цього, спрощений платіж скорочується на торговий збір, але обмеження (50%) тоді не застосовується. Збір враховують, лише коли підприємство має свідоцтво про постановку на облік в якості платника торгового збору.

Збір враховують, лише коли підприємство має свідоцтво про постановку на облік в якості платника торгового збору

Порядок розрахунку податкової бази при сплаті ССО залежить від того, чи потрібно зменшувати доходи на величину понесених витрат

Податкова звітність на спрощену систему оподаткування

До представників менш масштабного бізнес податкові органи так само уважні, як і до решти. Тому варто цінувати пільгові умови і поставитися до ведення звітності з усією відповідальністю.

Податковий і звітний період, податкові ставки

Податковим періодом визнається календарний рік. Звітним періодом - перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Регіональна влада має право знижувати процентну податкову величину з «доходів, зменшених на величину витрат» до 5% (3% в Республіці Крим) замість стандартних 15%. Зниження податкової ставки буде залежати від роду занять і категорії самого підприємства, а використовувати цю пільгу дозволяється лише протягом 5 років. Максимальний збір з «доходів» дорівнює 6%, решта залишається на розсуд влади кожного регіону.

Закони регіонів іноді стверджують нульовий збір для ІП, що реєструються в перший раз і ведуть свою роботу у виробничій, соціальній та (або) наукової сферах, а також в сфері побутових послуг населенню. Вони можуть використовувати нульовий відсоток податків з дати реєстрації ІП безперервно протягом двох податкових періодів. Мінімальний податок в даній ситуації не сплачується. Підприємці, які взяли на озброєння ці умови, в річному результаті повинні досягти 70% частки доходів від реалізації результатів своєї діяльності в загальній структурі доходів.

Правила розрахунку і сплати податку

Після кожного звітного періоду повинна бути розрахована сума авансового платежу з урахуванням ставки податку і зароблених за фактом доходів (або доходів, зменшених на витрати). Вони обчислюються наростаючим підсумком з урахуванням обчислених раніше платежів. Тобто значення при розрахунку податку щоразу починають розглядатися з січня, а сплачується різниця розрахованої суми і перерахованої раніше на момент розрахунку.

Оплата авансових платежів повинна здійснюватися не пізніше 25 числа місяця, що йде за звітним періодом. Остаточна сума податку перераховується пізніше терміну здачі податкової декларації, яка, в свою чергу, подається за наслідками податкового періоду у встановлені терміни:

 • організації - не пізніше 31 березня наступного року;
 • індивідуальні підприємці - не пізніше 30 квітня наступного року.

Для розрахунку податкової бази ведеться книга обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, за затвердженою формою, де в хронологічній послідовності відповідно до первинною документацією відображаються всі факти економічного життя через звітний період.

З 2017 року набула чинності вказівка ​​щодо переходу на використання онлайн-кас . Ті, хто раніше не застосовував касові апарати, стали зобов'язані придбати нову контрольно-касову техніку, що дозволяє передавати дані про розрахунки до відповідної інспекції через інтернет в режимі реального часу. Такі каси можуть формувати і паперові, і електронні чеки, що відправляються покупцеві на електронну пошту. З 1 січня 2018 року переведення на онлайн-каси був здійснений усіма підприємцями і організаціями. Якщо вони надають послуги населенню, то замість касового чека можуть використовуватися бланки суворої звітності.

Переваги використання ССО для підприємств і індивідуальних підприємців

Податкова декларація

Податкова декларація - це основний спосіб дотримання звітності. Для компаній, що працюють за спрощеною системою, затверджена спеціальна форма податкової декларації.

Правила та зразок заповнення, нульова звітність

Здавати декларацію ССО за 2018 рік слід за формою, затвердженою наказом ФНС Росії від 26 лютого 2016 р № ММВ-7-3 / 99 @ і враховує умови нульового відсотка, а також скорочення податку на сплачену величину торгового збору.

«Спрощені» платники здають декларацію після завершення податкового періоду (календарного року). Звітний документ здається, навіть якщо компанією практично не велася діяльність (тоді його називають «нульовий» декларацією ССО) яких вирішено закрити ІП або ліквідувати ТОВ (значить, декларація здається за неповний рік).

Для того щоб правильно оформити декларацію, потрібно дотримуватися наступних інструкцій:

 1. Якщо листи декларації не містять жодних даних, нумерувати звіт треба без них.
 2. У порожніх клітинках ставити прочерки.
 3. Фінансові дані вказувати з округленням (копійки округляти до цілого рубля).
 4. Не допускати виправлення в документі.
 5. Листи декларації не можна скріплювати, щоб не пошкодити паперові носії.
 6. Після заповнення все листи потрібно пронумерувати (001, 002).
 7. Декларацію можна заповнювати вручну (друкованими великими літерами, використовуючи ручку темного кольору) і на комп'ютері.

Правила подання податкової декларації

Податкова декларація подається до податкової інспекції за місцем реєстрації підприємства:

 • ІП - за місцем проживання;
 • ТОВ - за місцем знаходження (юридичною адресою головного офісу).

Можна скористатися одним з трьох способів:

 1. Звернувшись особисто або через представника в податкову інспекцію.
 2. Відправивши декларацію поштою.
 3. Передавши в електронному вигляді через інтернет за допомогою спеціальних сервісів (або через сайт ФНС).

Правила внесення змін в податкової декларації

Якщо платник спрощеного податку знаходить в своєму обліку помилки, через які відбулося заниження сплачується суми, він зобов'язаний здати уточнену декларацію з цього податку (п. 1 ст. 81 НК РФ). Час подачі уточнених декларацій не обмежена.

Щоб виправити неточність, необхідні наступні дії:

 1. Знайти помилку і визначити період, до якого вона належить.
 2. Вирахувати суму недоїмки, розрахувати пені і перерахувати ці суми до бюджету. Це потрібно зробити до подачі зрадою декларації (п. 4 ст. 81 НК РФ). При цьому важливо правильно вказати КБК, щоб грошові кошти були відразу зараховані за призначенням.
 3. Для складання уточненої декларації з ССО використовувати ту форму документа, яка діяла в періоді помилки (п. 5 ст. 81 НК РФ). Якщо в 2018 році помилка знайдена в розрахунку за 2017 рік, то і форма для уточненої декларації повинна бути за 2017 рік. На титульному аркуші декларації в спеціальному полі проставити її порядковий номер.
 4. Вказати в уточненої декларації правильні дані (заповнити її заново, а не вписати різницю між первинними і вторинними сумами).
 5. Скласти супровідний лист до уточненої декларації - це не вимога, а рекомендація.

Якщо виявлена ​​в декларації помилка призвела до переплати податку, т. Е. Заниження податкової бази не було, платник податків має право, а не обов'язок подати уточнену декларацію. Швидше за все, подача такої декларації приверне до себе увагу податкових інспекторів, і ймовірність проведення податкової перевірки за уточнюється період різко зросте.

Відповідальність за Порушення при наданні відомостей

За несвоєчасне подання декларації передбачаються наступні штрафи:

 • якщо податок ССО було сплачено - 1 000 рублів;
 • якщо податок ССО не було сплачено - 5% суми податку, що підлягає сплаті на підставі цієї декларації, за кожний повний або неповний місяць з дня, встановленого для її подання, але не більше 30% зазначеної суми і не менше 1 000 рублів.

Якщо в регламентований термін декларація не здана до відповідних органів, щодо платника може бути проведена камеральна перевірка на основі вже наявної в податкових органах інформації. Податківці мають законне право здійснювати огляд документів, предметів, приміщень, територій.

приклад розрахунку

Розглянемо порядок розрахунку суми податку на прикладі ІП, що застосовує варіант оподаткування «доходи мінус витрати».

Організація на кінець року має наступні показники:

 • сума доходів - 23976686 руб .;
 • сума витрат - 13296348 руб.

Розрахунок суми ССО виглядає так:

 1. Визначаємо податкову базу: 23976686-13296348 = 10680338 руб.
 2. Визначаємо суму податку: 10680338 * 15% = 1602051 руб.
 3. Розраховуємо мінімальний податок: 23976686 * 1% = 239 767 руб.

Відповідно до НК РФ індивідуальний підприємець повинен заплатити велику з цих сум, тобто 1602051 руб.

Відповідно до НК РФ індивідуальний підприємець повинен заплатити велику з цих сум, тобто 1602051 руб

Порядок розрахунку ССО передбачає, що сума податку, що підлягає сплаті, повинна бути більша за мінімальну

Ведення бухгалтерського обліку та звітності на ССО

Для ІП немає обов'язки з ведення бухгалтерського обліку, замість цього вони ведуть податковий облік, відповідно до нього і заповнюється податкова декларація.

Організації зобов'язані займатися веденням бухгалтерського обліку і формуванням бухгалтерської (фінансової) звітності. Компанії повинні вирішити, як організувати ведення бухгалтерського обліку, самостійно вести облік, прийняти бухгалтера або передати в спеціалізовану фірму.

Підприємства, що перейшли на спрощену систему, мають право здійснювати бухгалтерський облік в неповному обсязі. Податкова інспекція не має права штрафувати організації за неправильний облік доходів і витрат. Крім того, «спрощені» платники не зобов'язані надавати до інспекції ФНС бухгалтерську звітність, що істотно спрощує процедуру ведення бухгалтерського обліку.

Особливості ведення бухобліку та подання звітності на ССО

Організаціям на спрощеній методиці дозволяється вести спрощений бухгалтерський облік і формувати спрощену звітність. Річна бухгалтерська звітність компанії на ССО становить:

 • бухгалтерський баланс;
 • звіт про фінансові результати;
 • звіт про цільове використання коштів.

Баланс - це п'ять рядків в активі і шість рядків в пасиві. У разі коли баланс підприємств включає кілька розділів, наприклад, активи поділяються на необоротні та оборотні, в спрощеному варіанті угруповання не проводиться. Присутній лише актив і пасив.

Таблиця: показники балансу за спрощеною формою і коди

Для відображення фінансових результатів малого підприємства встановлена ​​спрощена форма. Спрощений звіт про фінансові результати містить тільки сім рядків, в тому числі: «Валовий прибуток (збиток)», «Прибуток (збиток) до оподаткування», «Доходи від участі в інших організаціях».

Таблиця: показники звіту про фінансові результати за спрощеною формою і коди

Відносно місця і дати надання звітності в Законі №402-ФЗ визначено:

 1. Зобов'язані надавати фінансову звітність економічні суб'єкти подають по одному обов'язковому примірнику річної фінансової звітності в статистичний державний орган за місцем своєї юридичної реєстрації.
 2. Обов'язковий примірник складеної річної бухгалтерської звітності надається не пізніше 3 місяців після закінчення звітного періоду. Річну звітність слід надавати не пізніше 3 місяців після закінчення звітного року.

Податковий облік: форма і правила заповнення, зразки

Здійснення податкового обліку входить в обов'язок всіх компаній, в т. Ч. Застосовують пільгові умови. Податковий облік ведеться в спрощеному порядку: платник податків фіксує дані фінансово-господарського життя в єдиному документі - книзі обліку доходів і витрат (КУДіР). Забезпечувати її ведення зобов'язані і індивідуальні підприємці, так само як і організації. Саме з підсумків в книгах інформація переписується в декларації, де і відбувається розрахунок податку.

Заповнювати книгу потрібно, грунтуючись на первинних документах: прибутково-касових ордерах, рахунках-фактурах, іншої інформації, що свідчить про надходження доходу або допущенні витрати. В офіційній формі не дозволені виправлення, помарки і фактичні помилки.

Основні правила ведення КУДіР:

 1. На кожен податковий період заводиться нова книга обліку доходів і витрат.
 2. Кожна операція заноситься в хронологічному порядку окремим рядком і підтверджується відповідним документом (договір, чек, накладна, платіжне доручення і т. П.).
 3. Поповнення рахунку і збільшення статутного капіталу доходами не визнаються і, відповідно, в КУДіР не записується.
 4. КУДіР може застосовуватися в паперовому або електронному вигляді. При веденні книги в електронному вигляді після закінчення податкового періоду КУДіР необхідно вивести на паперові носії.
 5. Книга повинна бути прошнурована, пронумерована і підтверджена підписом керівника і печаткою (за наявності).
 6. Незаповнені розділи КУДіР також роздруковуються і зшиваються в загальному порядку.
 7. При відсутності діяльності, прибутку або витрат ІП та організації повинні мати нульову КУДіР.

Фотогалерея: зразок заповнення КУДіР на ССО

Відео: нововведення у спрощеній податковій системі

Спрощена система оподаткування по праву визнана найпопулярнішим з пільгових податкових режимів, що відрізняється простотою ведення обліку та розрахунків. Вона адаптивна і враховує різні варіанти положення справ господарюючих суб'єктів. ССО покликана полегшити тягар платників, забезпечити їх розвиток без оплати непомірних податків. В цьому році розглянута методика стала доступною для більшої кількості бізнесменів і більш зручною у використанні.

Доброго дня! Мене звати Дарья. Маю освіту за напрямами «Державне і муніципальне управління» та «Управління персоналом». Оцініть статтю: поділіться з друзями!