Реклама
Реклама
Реклама

Зразок заяви до Арбітражного суду про стягнення заборгованості за договором

  1. ПОЗОВНУ ЗАЯВУ (Про стягнення заборгованості за договором)
  2. ПРОШУ:
  3. ДОДАТОК:

Нижче наведено складене нами позовну заяву в Арбітражний суд Новосибірської області про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з утримання житлового будинку

Нижче наведено складене нами позовну заяву в Арбітражний суд Новосибірської області про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з утримання житлового будинку. Заява розглянуто та задоволено судом у повному обсязі.

Звертаючись до арбітражного суду із заявою про стягнення заборгованості за договором про надання послуг, так само, як і про стягнення заборгованості по будь-якому іншому договору, ніколи не нехтуйте професійною допомогою юриста (адвоката), оскільки кожна ситуація має свої особливості, без урахування які неможливо сформувати правильну правову позицію і достатню доказову базу - запорука швидкого і позитивного для Вас результату справи! Ми готові надати Вам юридичну консультацію у справі стосовно Вашої конкретної ситуації (як у Вашому випадку правильно скласти заяву про стягнення заборгованості за договором, які докази представляти, а при необхідності - представити Ваші інтереси в арбітражному суді при розгляді цієї заяви).

У Арбітражний суд Новосибірської області
(630102, м Новосибірськ, вул. Нижегородська, 6)

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________»
юридична адреса: ______________________
ІПН / КПП ______________________________
Свідоцтво про Державну __________________________________,
р / с ____________________________________
директор _______________________________

Відповідач: Товариство власників житла «_________»
юридична адреса: ______________________
ІПН / КПП ______________________________
Свідоцтво про Державну __________________________________,
р / с ____________________________________
голова ____________________________

ПОЗОВНУ ЗАЯВУ
(Про стягнення заборгованості за договором)

Ціна позову 1 267 103 руб. 00 коп.

3 липня 2006 року, між позивачем та відповідачем був укладений договір №__ на надання послуг з утримання та технічного обслуговування багатоквартирного будинку №__ по вул. ___________ в м Новосибірську, відповідно до якого Позивач (в договорі - Виконавець) зобов'язався надавати відповідачу ТСЖ «_________» (в договорі - Замовник) послуги та виконувати роботи щодо належного утримання та ремонту спільного майна житлового багатоквартирного будинку №__ по вул. ___________ в м Новосибірську (перелік послуг і робіт названий в Додатку № 1 до названого договору), а також здійснювати повний бухгалтерський супровід Замовника ТСЖ «_________» (ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності, здача податкової звітності до податкового органу). У свою чергу, відповідач зобов'язався своєчасно і в повному обсязі оплачувати надані позивачем на підставі даного договору послуги.

Додатковою угодою про продовження терміну дії даного договору від «» _______ 2010 року сторони продовжили його дію на невизначений термін, передбачивши можливість односторонньої відмови будь-якої із Сторін від договору (додається до позовної заяви).

Відповідно до умов Угоди про зміну умов договору від «» ________ 2010 року, вартість послуг Позивача за договором від 3 липня 2006 року (включно з послугами і роботи з утримання та ремонту спільного майна житлового будинку №__ по вул. ___________ в м Новосибірську і послуги по бухгалтерському супроводу Замовника ТСЖ «_________») становить 120 234 (сто двадцять тисяч двісті тридцять чотири) гривні в місяць (без ПДВ).

Позивач в період з 1 січня 2011 року по 30 листопада 2011 року належним чином виконував взяті на себе за даним договором зобов'язання, про що свідчать підписані відповідачем акти виконаних робіт (додаються до позовної заяви).
Відповідач же порушує свої зобов'язання перед позивачем, що не оплачуючи його послуги за договором (всього за 2011 рік від відповідача надійшло чотири платежі за послуги з прибирання прибудинкової території та під'їздів: 16 февраля 2011 року - платіж на суму 45 371 руб., 7 липня 2011 року - два платежі на суму 2 500 рублів та 5 600 рублів, і 18 липня 2011 року - платіж на суму 2 000 рублів, всього на суму 55 471 руб. 00 коп.)

Як випливає зі ст. 309 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином - відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів. Одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускається (ст. 310 ЦК України).
Замовник зобов'язаний оплатити надані йому послуги у строки та в порядку, які вказані в договорі возмездного надання послуг (ч. 1 ст. 781 ЦК України, п. 1.2. Та 4.2. Договору). Виконавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за договором возмездного надання послуг лише за умови повного відшкодування замовникові збитків (ч. 2 ст. 782 ЦК України).

Заборгованість відповідача перед позивачем за даним договором з оплати послуг на дату 1 грудня 2011 року становить 1 267 103 рубля (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч сто три рублі 00 коп.). Вона складається з боргу по оплаті послуг з січня по листопад 2011 року включно за мінусом вищеназваної часткової оплати відповідачем послуг позивача:

120 234 руб. 00 коп. * 11 місяців - 55 471 руб. 00 коп. = 1 267 103 руб. 00 коп.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 4 АПК РФ,

ПРОШУ:

Стягнути з Товариства власників житла «_________» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича впроваджувальна фірма «_________» заборгованість по оплаті робіт і послуг за договором від 3 липня 2006 року №__ на надання послуг з утримання та технічного обслуговування багатоквартирного будинку №__ по вул. ___________ в м Новосибірську і бухгалтерського супроводу ТСЖ «_________» в сумі 1 267 103 руб. 00 коп. (Один мільйон двісті шістдесят сім тисяч сто три рублі), а також понесені нею і документально підтверджені судові витрати відповідно до представлених квитанціями і платіжними дорученнями (держмито за розгляд справи в суді і витрати по оплаті послуг представника).

ДОДАТОК:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича впроваджувальна фірма «_________» (копія)
2. Свідоцтво про постановку Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича впроваджувальна фірма «_________» на облік в податковому органі (копія)
3. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича впроваджувальна фірма «_________» (копія)
4. Виписка з ЕГРЮЛ відносно Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича впроваджувальна фірма «_________»
5. Виписка з ЕГРЮЛ відносно ТСЖ «_________»
6. Квитанція про оплату держмита
7. Квитанція про направлення даного позовної заяви на адресу ТСЖ «_________»
8. Довіреність представника (копія)
9. Протокол загальних зборів мешканців будинку №__ по вул. __________________ в м Новосибірську від 2 серпня 2006 голи (копія)
10. Договір від 3 липня 2006 року №__4 на надання послуг з утримання та технічного обслуговування багатоквартирного будинку №__ по вул. ___________ в м Новосибірську і бухгалтерського супроводу ТСЖ «_________» (копія)
11. Угода про зміну договору від «» ________ 2010 року
12. Угода про продовження терміну дії договору від «» ________ 2010 року
13. Акти виконаних робіт за січень - листопад місяці 2011 року включно (всього 11 шт. - копії)
14. Платіжне доручення від 16 лютого 2011 року № 22
15. Платіжне доручення від 7 липня 2011 № 82
16. Платіжне доручення від 7 липня 2011 № 83
17. Платіжне доручення від 18 липня 2011 № 92
18. Квитанція про оплату послуг представника (копія)

«___» ______________ 2011 року

представник позивача
____________________

Скористайтеся цим зразком позовної заяви про стягнення заборгованості за договором про надання послуг у форматі Word! Позовна заява про стягнення заборгованості за надані послуги

Зразки всіх позовних заяв та клопотань до Арбітражного суду на нашому сайті ви знайдете тут:

Зразки всіх позовних заяв та клопотань до Арбітражного суду на нашому сайті ви знайдете тут:

.