Реклама
Реклама
Реклама

Gruaja ime kërkon një divorc, por unë nuk bëj: çfarë të bëj?

 1. Pse ajo dëshiron një divorc? Pikëpamja e grave
 2. Mënyra ligjore për të shmangur divorcin nëse nuk ka mundësi të tjera
 3. Procedurat e divorcit në prani të fëmijëve. Si mund të parandalojë një burrë divorc?
 4. Si mund të gjej kompromis me gruan time?

Për fat të keq, statistikat moderne mbi procedurat e shkurorëzimit tregojnë një rritje të numrit të familjeve të pushuara, jo vetëm të rinj por gjithashtu dukshëm të fortë dhe kaluar testin e kohës. Nëse gruaja juaj kërkon një divorc, dhe ju nuk bëni, nuk është tepër vonë për të marrë hapa vendimtarë për të ndihmuar në parandalimin e saj. Askush nuk është i imunizuar nga gabimet, dhe gjinia mashkullore nuk është përjashtim. Nëse bashkëshorti me të gjitha mjetet dëshiron të shmangë shpërbërjen e familjes, ai ka një shans edhe në rastin kur aplikimi është paraqitur tashmë në gjykatë. Ka disa mënyra për të zgjidhur shpejt konfliktin me bashkëshortin ose për të fituar kohë shtesë për të rivendosur një marrëdhënie.

Ka disa mënyra për të zgjidhur shpejt konfliktin me bashkëshortin ose për të fituar kohë shtesë për të rivendosur një marrëdhënie

Pse ajo dëshiron një divorc? Pikëpamja e grave

Sipas statistikave, shumica e martesave bien për shkak të arsyeve të mëposhtme:

 • Burri nuk është i kënaqur financiarisht.
 • Bashkëshorti nuk i kushton vëmendje fëmijës dhe gruas.
 • "Ngecja e ekonomive familjare" - mjerisht, për ciklin e punëve ditore, partneri harron se gruaja e tij dëshiron dashuri, komplimente dhe data romantike, të paktën nganjëherë.
 • Ndërhyrja e të afërmve në të dy anët.
 • Abuzimi me zakone të këqija.

Çfarë duhet të bëni Për një fillim, ia vlen të përpiqesh të ndryshosh situatën për të mirë. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse gruaja parashtron për divorc, ka një fëmijë në familje dhe jo vetëm që ju doni ta ndaloni, por gjithashtu jeni gati për të ndërmarrë ndonjë veprim. Nëse një grua këmbëngul në divorc, atëherë ajo ka një arsye të mirë.

Kujdesuni për veten, rishqyrto prioritetet tuaja, sepse për të shmangur shpërbërjen e familjes, ndonjëherë nuk është e nevojshme të ndryshoni krejtësisht rrethanat, karakterin ose mënyrën e jetesës. Arsyeja mund të jetë e fshehur në problemin e një rëndësie të vogël për një njeri, por shumë e rëndësishme dhe e pamundur një jetë normale familjare nga pozita e një gruaje.

Mundohuni të mos lejoni palët e treta në çështjet familjare në lidhje me divorcin, sado të afërm të ngushtë që ata mund të jenë. Për familjen dhe ruajtjen e saj, është e nevojshme të luftohet në mënyrë të pavarur, pa "këshilla" dhe "ndihmë" të të afërmve apo miqve, të cilët vetëm mund ta përkeqësojnë situatën.

Mënyra ligjore për të shmangur divorcin nëse nuk ka mundësi të tjera

Nëse bashkëshortja paraqitet për divorc, dhe ju doni të shmangni atë, ju mund të përdorni metoda ligjore për të ndryshuar situatën në favor tuaj.

Çfarë duhet të bëjë një bashkëshort?

Çfarë duhet të bëjë një bashkëshort

Vlen të merret ndihma ligjore e një avokati. Ai do të jetë në gjendje të ndikojë në vendimin e gjykatës, sipas të cilit mund të emërohet një afat për pajtim. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur ka fëmijë në familje: ata qëndrojnë me nënën gjatë një divorci, dhe për burrat, në kundërshtim me besimin popullor, ky është një faktor shumë traumatik.

Çfarë saktësisht nuk duhet të bëni është që ta përdorni fëmijën si një "mbrojtje" kundër divorcit. Mendoni për faktin që fëmijët në situata të tilla vuajnë nga të rriturit.

Ligji rus nuk kufizon të drejtat e gruas për të filluar procedurat e divorcit, edhe nëse çifti ka fëmijë të vegjël ose një grua shtatzënë, ndryshe nga burri që nuk merr divorc nëse fëmija është nën moshën një vjeç. Megjithatë, nëse gruaja dëshiron një divorc, duke pasur një fëmijë të vogël, ajo duhet të paraqesë arsye dhe prova të rëndësishme në gjykatë.

Arsyet e arsyeshme për një divorc nga gruaja e tij:

 • Sjellja e burrit në lidhje me bashkëshortin, duke shkelur nenet e Kodit të Familjes ose Kodit Penal të Federatës Ruse.
 • Regjistrimi i bashkëshortit në një ambulancë të drogës ose psiko-neurologjike.
 • Të privosh një burrë nga liria dhe momente të tjera.

Edhe nëse gjykimi ka ndodhur tashmë, mos e humbni shpresën! Ka shumë shembuj ku ish bashkëshortët konvergojnë përsëri dhe jetojnë së bashku për pjesën tjetër të jetës së tyre, duke u rimartuar.

Procedurat e divorcit në prani të fëmijëve. Si mund të parandalojë një burrë divorc?

Autoritetet gjyqësore parashikojnë një shqyrtim individual të vendimit për divorc, por para së gjithash, të drejtat e fëmijës do të merren parasysh. Prandaj, në shumicën e rasteve, gjykata vendos të shtyjë procedurat e divorcit për pajtim. Kjo duhet të përdoret nëse gruaja ka paraqitur kërkesën për divorc dhe burri është kundër. Kur gruaja e harton deklaratën e padisë, gjykata nuk do të marrë parasysh arsyet emocionale, por vetëm faktet që kanë dëshmi.

 • Nëse çifti ka fëmijë më të vjetër se një vit, është e mundur që gruaja të marrë një çertifikatë divorci pa arsye të mirë, nëse ka leje nga bashkëshorti dhe në mungesë të procesit gjyqësor për ndarjen e pronës.

Nëse çifti ka fëmijë më të vjetër se një vit, është e mundur që gruaja të marrë një çertifikatë divorci pa arsye të mirë, nëse ka leje nga bashkëshorti dhe në mungesë të procesit gjyqësor për ndarjen e pronës

 • Nëse ka mosmarrëveshje rreth vendbanimit dhe financimit të fëmijëve ose ndan ndarjen e pasurisë, certifikata e divorcit do të jetë në dispozicion vetëm pasi të përfundojnë mosmarrëveshjet.

Procedurat e divorcit me ndarjen e pronës dhe nuancat e tjera mund të zgjasin nga disa muaj deri në disa vjet. Koha e dhënë vlen të përfitosh nëse burri është kundër shkurorëzimit për të zgjidhur dallimet dhe për të shpëtuar familjen.

 • Aktualisht, ka shumë padi, ku bashkëshortët ndajnë jo vetëm pronën, por edhe të drejtën për të jetuar me një nga fëmijët. Në shumicën e rasteve, gjykata i lë fëmijët nënës, por nëse ajo nuk është në gjendje të sigurojë fëmijën financiarisht ose të udhëheq një mënyrë jetese imorale, gjykata mund të lëshojë një urdhër që fëmijët të jetojnë me babain. Në çdo rast, gjyqtari merr parasysh interesat e fëmijëve, si dhe argumentet e bashkëshortëve të përcaktuar në kërkesat. Mund të duhet kohë për të shqyrtuar një padi për divorc me një kërkesë për të drejtën e qëndrimit të fëmijëve me ju. Ky faktor, si një metodë ekstreme, mund të përdoret për të vonuar një divorc.
 • Fakti i dështimit të burrit për t'u paraqitur në procedurat e divorcit mund të shërbejë gjithashtu si bazë për zgjatjen e afatit për shpërbërjen ligjore të martesës.

Është e rëndësishme! Nëse bashkëshorti nuk merr pjesë në gjykatë për herë të tretë, vendimi merret në favor të gruas, megjithatë, i nënshtrohet mungesës së fëmijëve të vegjël dhe arsyeve të tjera të ligjshme.

 • Nëse bashkëshorti paraqitet në gjykatë dhe konfirmon mosmarrëveshjen e tij me vendimin e gruas së tij, gjykata ka të drejtë të japë një vonesë për pajtim për një periudhë prej tre muajsh.

Si mund të gjej kompromis me gruan time?

Nëse burri me të vërtetë dëshiron ta shpëtojë martesën, ai duhet të kujtojë se ai gjithmonë duhet të mbetet një burrë, të mos manipulojë fëmijët, të mos e shantatojë bashkëshortin në asnjë mënyrë dhe sigurisht që në asnjë mënyrë nuk do ta kërcënojë atë. Keni fëmijë? Bisedoni me bashkëshortin tuaj për stresin e tyre emocional në rast divorci. Ky është një shans i mirë për t'i dëshmuar asaj se je babai i dashur dhe mund ta detyrosh që të rishqyrtojë vendimin e saj. Diskutoni me të për situatën në të dyja anët - dhe patjetër do të kuptoni se çfarë të bëni më vonë dhe si të silleni.

Vlen të përpiqesh të gjesh rrënjën e problemit, të komprometosh, të konsultohet jo vetëm një avokat, por edhe një psikolog familjar. Ka gjithmonë një rrugëdalje, do të ketë një dëshirë. Nëse burri përpiqet, bashkëshorti, duke parë dëshirën e tij, mund të braktisë idenë e ndërprerjes së martesës ose ndalimit të procesit, edhe nëse është duke u zhvilluar. Në çdo rast, nëse keni kohë, ju mund dhe duhet të luftoni për familjen tuaj, duke bërë konkluzione për veten tuaj.

Pse ajo dëshiron një divorc?
Si mund të parandalojë një burrë divorc?
Si mund të gjej kompromis me gruan time?
Pse ajo dëshiron një divorc?
Çfarë duhet të bëjë një bashkëshort?
Si mund të parandalojë një burrë divorc?
Si mund të gjej kompromis me gruan time?
Keni fëmijë?